Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OORZAAK AFVALPROBLEEM VLAARDINGEN

Voor de bewoners en bedrijven  bij de uitgang Kuipershof blijft de zakkeninzameling tot de tweede helft van oktober  van kracht. Op dat moment zullen de voor hun bestemde ondergrondse containers op loopafstand gereedkomen. Hiermee vervalt de zakkeninzameling volledig en dienen ook deze groep bewoners gebruik te maken van de nieuwe containers.
Voor de bewoners en bedrijven bij de uitgang Kuipershof blijft de zakkeninzameling tot de tweede helft van oktober van kracht. Op dat moment zullen de voor hun bestemde ondergrondse containers op loopafstand gereedkomen. Hiermee vervalt de zakkeninzameling volledig en dienen ook deze groep bewoners gebruik te maken van de nieuwe containers.
VLAARDINGEN- De grote hoeveelheid afval op de straten in het centrum van Vlaardingen zijn veroorzaakt door gebrekkige informatie. Omdat ondergrondse containers zijn geplaatst, mag het afval niet meer in zakken worden aangeboden. Gebleken is, dat de informatiebrief hierover niet alle belanghebbenden heeft bereikt. Dit antwoordt het college van B en W op vragen van ONS.Vlaardingen. Inmiddels is een tweede brief verzonden en voeren medewerkers van Toezicht en Handhaving extra controles uit.

In het Centrumgebied maakten belanghebbenden tot voor kort gebruik van de zakkeninzameling. Dit hield in dat bedrijven, die reinigingsrechten betaalden, jarenlang hun afvalzakken op straat hebben kunnen aanbieden. De reguliere zakkeninzameling is inmiddels op alle plaatsen in het centrum vervangen door ondergrondse containers voor restafval.

Een informatiebrief over deze nieuwe gang van inzamelen heeft niet iedereen bereikt. Met als gevolg dat een deel van de bewoners en bedrijven gebruik bleef maken van de vervallen zakkeninzameling door hun afval zak op straat aan te bieden. Dit had vervolgens een aanstekelijk effect op omwonenden die hun afvalzak erbij zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *