WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OOK MINIMA SCHIEDAM MOETEN WATERSCHAPSBELASTING BETALEN

HOOGHEEMRAADSCHAPSCHIEDAM- Het Hoogheemraadschap Delfland gaat de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima definitief afbouwen. Bijstandscliënten krijgen volgend jaar nog een korting van 50%. Per 2017 moeten ook zij het volle tarief gaan betalen. Minima komen nog wel in aanmerking voor een kwijtschelding op de heffing voor gemalen en sloten. Dat heeft de verenigde vergadering Delfland donderdag besloten bij het behandelen van de begroting en de tarieven voor 2016.

‘Delfland wil het kwijtscheldingsbeleid betaalbaar houden voor de toekomst door de regeling te versoberen. Om die reden wordt de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing in aanmerking te komen in twee jaar afgebouwd. Zo kan Delfland de kwijtschelding van de watersysteemheffing veilig stellen. Wat voorheen werd kwijtgescholden, komt nu in mindering op het tarief bij alle betalers van de waterschapbelastingen’, aldus het Hoogheemraadschap.

De drie Waterweggemeenten hebben er bij het Hoogheemraadschap Delfland de afgelopen maanden herhaaldelijk op aangedrongen de kwijtschelding niet af te bouwen. De drie vrezen bij het schrappen van de regeling voor de financiële gevolgen voor de betrokken inwoners van hun steden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *