Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONZEKERHEID TEMPO TOERISTISCHE ONTWIKKELING HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Er kan door het stadsbestuur van Rotterdam nog niets worden gezegd over het tempo van de toeristische ontwikkeling van Hoek van Holland. Dat wordt duidelijk gemaakt aan Leefbaar Rotterdam, VVD en PvdA in een tussenbericht naar aanleiding van hun schriftelijke vragen over de toeristische ontwikkeling van de badplaats.

Burgemeester en wethouders laten weten: ‘Helaas lukt het ons niet de vragen binnen een termijn van vier weken te beantwoorden. In Hoek van Holland worden momenteel veel ontwikkelingen en projecten voorbereidt of gerealiseerd. De realisatie van de Hoekse Lijn in 2022 is daarvan een belangrijk voorbeeld. Daarnaast zet de gemeente in op het versterken van de levensloopbestendigheid van het dorp door het bouwen van woningen en nieuwe voorzieningen. Deze ontwikkelingen hebben dan weer effect op de nodige infrastructurele (her)inrichting van en rondom Hoek van Holland. Daarnaast versterken we de lokale economie door een impuls te geven aan de recreatieve en toeristische mogelijkheden die Hoek van Holland biedt.’

En: ‘Al deze ruimtelijke- en sociale ontwikkelingen en perspectieven hebben een eigen dynamiek en bijbehorende planning en moeten op elkaar afgestemd worden. Bijkomende factor is dat we rekening moeten houden met de mogelijke gevolgen van de onzekerheden rondom de stikstofdepositie en Brexit op de haalbaarheid en de voorgenomen planningen. Dit vereist een zorgvuldige afweging tussen de planning van lopende ontwikkelingen en de op handen zijnde ontwikkelingen, mede in samenwerking en afstemming met de omgeving en andere stakeholders in Hoek van Holland.’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *