RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONTWIKKELING POLDERS HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De ontwikkeling van de Bonnen- en Oranjebuitenpolder tussen Maassluis en Hoek van Holland krijgt weer prioriteit. Die toezegging doet het stadsbestuur van Rotterdam naar aanleiding van onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam. De polders horen bij het grondgebied van Rotterdam.

Een aantal partijen, waaronder Stichting De Bonnen, zegt van de beleidswijzigingen met de polders schade te ondervinden. De Rekenkamer heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam bekeken of er ambtelijk en politiek-bestuurlijke fouten zijn gemaakt.
Een aantal partijen, waaronder Stichting De Bonnen, zegt van de beleidswijzigingen met de polders schade te ondervinden. De Rekenkamer heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam bekijken of er ambtelijk en politiek-bestuurlijke fouten zijn gemaakt.

De Bonnen- en de Oranjebuitenpolder zijn in 2000 door de Stadsregio Rotterdam tot Ecologische Verbindingszone verklaard. De financiering voor een nieuw natuur- en recreatiegebied met zorglandgoederen was op hoofdlijnen rond. Toch is destijds niet gestart met uitvoering van het project omdat door bezuinigingen het budget voor de Ecologische Hoofdstructuur werd geschrapt.

In de begroting van de gemeente Rotterdam staat nu drie miljoen euro ingeboekt voor uitvoering van een soberder en aangepast gebiedsplan.