Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘ONTERECHTE VREES VOLBOUWEN ZUIDBUURT VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- Er is geen aanleiding om te vrezen voor de bouw van een compleet nieuwe woonwijk in het groengebied aan de rand van Vlaardingen-West, nu er plannen liggen voor zeven woningen aan de Zuidbuurt 75b tot en met 77. De fracties van de CU-SGP en Kerkhof spreken die vrees uit tijdens de raadscommissie van dinsdagavond, maar de wethouder wijst erop dat elke vorm van woningbouw altijd eerst langs het stadsbestuur en de gemeenteraad moet. De Woonvisie doet geen uitspraken over woningen in het buitengebied.

Wethouder Ivana Somers (Leefbaar): “Ik heb begrepen dat er geen sprake is van een precedentwerking, omdat het echt gaat om postzegelbestemmingsplanwijziging en dat het dus niet inhoudt dat het op een andere locatie ook zo makkelijk kan.”

In het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding is de oude boerderij aan de Zuidbuurt ten dode opgeschreven. Het boerenbedrijf heeft noodgedwongen meerdere bedrijfsgebouwen moeten afstaan voor de bouw van de tunnel. Door fosfaatregelingen is het uitbreiden met koeien voor de melkveehouderij onmogelijk geworden. Voor de resterende grond liggen nu plannen klaar voor vrijstaande woningen in het groen.

Ook bij caravanstalling Poot zijn twee woningen verdwenen, maar er ligt een plan om daar een pand terug te bouwen. De Provincie heeft al ingestemd met alle nieuwbouwplannen.

Op 23 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders al een principebesluit genomen om aan de bouwplannen mee te werken, mits de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten voldoende geborgd blijven en wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vlaardingen heeft een te grote voorraad goedkope en verouderde huurflats uit de jaren vijftig en zestig en een te klein aanbod van eengezinswoningen. Vlaardingse gezinnen trekken weg en mensen met een lager inkomen komen in Vlaardingen wonen. Er is een grote vraag naar eengezinswoningen (zowel huur als koop). Het aanbod aan eengezinswoningen dient daarom te worden vergroot. Het gaat daarbij zowel om eengezinskoopwoningen tot 180.000 euro (prijspeil 2016), om in de behoefte van starters en doorstromers uit de huur te voorzien als om een uitbreiding van duurdere eengezinskoopwoningen vanaf 180.000 euro, om meer gevarieerd koopwoningaanbod te creëren. De gemeente bekijkt daarbij welke geplande projecten beïnvloedbaar zijn om meer koopeengezinswoningen in alle prijssegmenten te kunnen bouwen.

1 reactie op “‘ONTERECHTE VREES VOLBOUWEN ZUIDBUURT VLAARDINGEN’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *