Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONDUIDELIJKHEID AFSCHAFFEN HONDENBELASTING SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het blijft  onduidelijk wat de werkelijke  financiële gevolgen zijn van het afschaffen van de hondenbelasting in Schiedam. De gemeenteraad heeft onlangs verzocht aan het stadsbestuur de gevolgen te onderzoeken van afschaffing. Voorlopig moet de raad het doen met cijfers van twee jaar terug. Toen  bracht de belasting op Schiedamse viervoeters exact 285.000 euro in het laadje van de gemeente. De kosten van het hondenbeleid bedroegen dat jaar 216.771 euro. De mogelijkheid om de hondenbelasting helemaal af te schaffen ligt in handen van de gemeenteraad.

Per 2015 zijn de gemeentelijke belastingtaken grotendeels uitbesteed aan de Regionale Belasting Groep (RBG). Voor de uitvoering van die taken betaalt de gemeente aan de RBG een bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling. De inning en controle op betaling van de hondenbelasting is onderdeel van het totale pakket aan werkzaamheden die de RBG voor Schiedam uitvoert. De consequenties van de afschaffing van de hondenbelasting zijn om die reden op dit moment niet bekend.

Schiedam werkt al aan een vermindering van de hondenbelasting. In 2016 bedroeg het tarief 120,10 euro per hond. Dit tarief is in 2017 verlaagd tot 100 euro per hond. In 2018 zal de hondenbelasting  81,12 euro per hond bedragen.

De opbrengsten uit de hondenbelasting gaan deels naar de uitvoering van het hondenbeleid, maar voor een groot deel ook naar de algemene middelen, waardoor de hondenbelasting wordt gebruikt voor zaken als prullenbakken, lantaarnpalen en speelvelden.

1 reactie op “ONDUIDELIJKHEID AFSCHAFFEN HONDENBELASTING SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *