RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONDERZOEK REKENKAMER SCHIEDAM NAAR INFORMATIEVOORZIENING WARMTENET

SCHIEDAM- De Rekenkamer Schiedam verwacht dit voorjaar hun bevindingen te kunnen presenteren over de informatievoorziening rond het toekomstig warmtenet. Gekeken wordt naar de informatiestroom richting de inwoners van Groenoord en de gemeenteraad. Het betreft een reconstructie, waarmee inzicht wordt geboden welke informatie op welk moment gedeeld is. Het onderzoek beoogt inzicht te bieden in de tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie waarop de raad zich baseerde bij zijn besluiten over Nieuwe energie voor Groenoord. Het is het voornemen om deze eerste fase in het voorjaar van 2023 af te ronden. Na afloop van de eerste fase zal besluitvorming plaatsvinden over een verdiepende tweede fase.

Vanuit de raad is een voorstel gedaan om nader onderzoek te doen naar de besluitvorming, de (informatie)positie van de raad, het financiële arrangement en het risicomanagement.

De gemeente Schiedam is in de vorige collegeperiode besloten tot het aardgasvrij maken van de wijk Groenoord, door middel van het aanleggen van een warmtenet. Schiedam is hiertoe een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Woonplus en energieleverancier Eneco. Het initiatief kent verschillende doelen. Eén doel is de uitstoot van CO2 terug te brengen en alle huizen en gebouwen aan te sluiten op het warmtenet. Een tweede doel betreft het realiseren van comfortabeler woningen tegen lagere energielasten. De gemeente faciliteert dit project met een financieringsarrangement dat onder meer bestaat uit investeringskredieten en voorfinancieringen, zowel voor gemeentelijk vastgoed als voor Eneco.

In de tweede helft van dit jaar zal de tweede fase van het onderzoek ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ in uitvoering worden genomen.

Foto: start bouw warmtestation, 15 november 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *