Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONDANKS BEZUINIGINGEN: 7-TON VOOR HALVERING AFVAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het CDA in Vlaardingen heeft bedenkingen bij het bedrag dat wordt uitgetrokken voor het ‘Actieplan halvering afval’. Het plan gaat minimaal 713.000 euro kosten. ‘Hoe staat dit actieplan in verhouding tot de bezuinigingen die wij moeten realiseren’, vragen de christendemocraten aan het gemeentebestuur. De partij wil weten of er ook is nagedacht over andere scenario’s of over het in stappen laten verlopen van de maatregelen.

Vlaardingen heeft aanzienlijk meer restafval per inwoner dan Schiedam en andere gemeenten in dezelfde verstedelijkingsklasse (bron: benchmark) wat te verklaren is door illegale dumpingen (vooral bedrijfsafval) in de restafvalcontainer. Op basis van onderzoek door Toezicht en Handhaving is gebleken dat op dit moment minimaal 150 Vlaardingse bedrijven, verdeeld over de hele stad, illegaal gebruik maken de restafvalcontainers.
Het stadsbestuur erkent dat er flink moet worden bezuinigd, maar wijst er ook op dat er een ambitie van de raad ligt (Groene Stembusakkoord en motie 2018) ter halvering van de hoeveelheid restafval uiterlijk in 2021. Het Actieplan halvering restafval is opgesteld met dat doel. Voor de halvering van de hoeveelheid restafval zijn er aanvullende maatregelen nodig die geld kosten.

Om halvering van de hoeveelheid restafval uiterlijk 2021 te halen zijn alle voorgestelde maatregelen noodzakelijk, bij het in stappen laten verlopen of door het schrappen van maatregelen, als alternatief scenario, zal de doelstelling niet gehaald worden.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *