Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONBEANTWOORDE VRAGEN BIJ ‘CORONA-UITBRAAK’ MAASSLUIS

MAASSLUIS- Burgemeester Edo Haan (PvdA) beweert in een open brief dat een bewoner van het Maassluise verpleeghuis de Tweemaster is overleden aan ‘het virus’(Covid-19, red.). Desgevraagd reageert de gemeente niet op vragen naar de onderliggende aandoeningen van de overledene. Onderliggende aandoeningen zorgen ervoor dat patiënten die al een kwetsbare gezondheid hebben net iets eerder komen te overlijden op het moment van besmetting, blijkt uit gedetailleerde informatie van GGD’s en ziekenhuizen die het RIVM in maart al openbaar heeft gemaakt.

In zijn brief heeft de burgemeester het over ‘een uitbraak van het coronavirus’. Haan: ‘Ik maak mij grote zorgen om de mensen die besmet zijn geraakt. Dit raakt ons allemaal.’

In de technische briefing die het RIVM op 25 juni aan de Tweede Kamer gaf, blijkt dat 98 % van de mensen die besmet raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft.  Van de duizend mensen die het virus krijgen, belanden 3,5 mensen op de intensive care. Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen.

De Tweemaster in Maassluis is onderdeel van de Argos zorggroep. De organisatie meldt: ‘Momenteel zijn 17 bewoners op woonzorggroep De Ever en 12 medewerkers positief getest. De komende dagen blijven wij preventief testen, waardoor het aantal positieve testen, ook bij mensen zonder klachten, kan oplopen.’

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de asymptomatische verspreiding (mensen zonder klachten) een ‘zeer zeldzaam’ gegeven.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat in heel Nederland tot nu toe 70 mensen zijn overleden aan Covid-19 zonder onderliggende aandoeningen.

De symptomen van een mogelijke besmetting met Covid-19 zijn exact dezelfde als die van een gangbare griep: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger).

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “ONBEANTWOORDE VRAGEN BIJ ‘CORONA-UITBRAAK’ MAASSLUIS

 1. H.B. Sodenkamp schreef:
  23 oktober 2020 om 13:29
  Je reactie is in afwachting van moderatie.

  Invoering van totaal ‘Corona-lijfeigenschap’:

  Hierbij volsta ik met een verwijzing naar een ander ingezonden stukje waarbij de rol van de Kroon en vazallen wordt uitgelegd:

  H.B. Sodenkamp schreef:
  23 oktober 2020 om 13:25
  Je reactie is in afwachting van moderatie.

  Stroomopwaarts MVS is eigenlijk helemaal niks omdat het is opgericht met een besluit dat wettelijk is uitgesloten, simpelweg omdat de wet niet voorziet in wat er daarbij is uitgehaald en waar je heel makkelijk overheen leest. Dit weten de MVS-colleges van meet af aan en deze zijn al enige tijd stiekem buiten de gemeenteraden om bezig om te redden wat er te redden valt in plaats van toe te geven dat de Rijks-pilot SOW is gebaseerd op puur bedrog/identiteitsfraude waarbij het ene gemeentelijke bestuursorgaan zich weloverwogen uitgeeft voor het andere gemeentelijke bestuursorgaan om de specifieke bevoegdheden van deze afzonderlijke gemeentelijke bestuursorganen door elkaar te husselen. Met deze ongekende ‘Participatiezwendel’ wordt de bevolking op 3 niveaus bedrogen: 1 de volksvertegenwoordiging in de Staten Generaal; 2 de volksvertegenwoordiging binnen de gemeenteraden, en 3 de individuele burger onder het mom van ‘maatwerk’ door SOW aan de spreekwoordelijke keukentafel. De laatste fase van de participatiezwendel wordt steeds ingeleid met valselijk daartoe opgemaakte uitnodigingsbrieven die steeds door SOW namens het verkeerde gemeentelijke bestuursorgaan worden ondertekend.

  Medio 2016 deed de Raad van State een uitspraak waarmee een einde kwam aan de gedoogdpraktijk waarbij de gemeente in haar hoedanigheid van rechtspersoon zich deed vertegenwoordigen door het college van burgemeester en wethouders terwijl uitsluitend de burgemeester ingevolge de Gemeentewet bevoegd is de gemeente als rechtspersoon in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.

  Met de decentralisatie van 2015 is het bestuursrecht dat tot dan zag op de gedecentraliseerde wetten ingeruild voor het civielrecht, ook wel privaatrecht genoemd,. Dit om de ‘horizontale’ benadering strekkende tot overeenkomst ‘buiten rechte’ tussen partijen aan de keukentafel mogelijk te maken. Het is dus de burgemeester die de gedecentraliseerde- en geprivatiseerde wetten namens de rechtspersoon gemeente in privaat uitvoert.

  Op de beoogde keukentafelovereenkomst ziet dus het privaatrecht als geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het is in dit geval de burgemeester die de rechtspersoon gemeente hierbij buiten rechte vertegenwoordigt. De uitnodigingsbrief waarmee de burger wordt ‘bewogen’ tot het keukentafelgesprek dient dus door, of in geval van volmacht van die burgemeester ‘namens de burgemeester’ te zijn ondertekend. Bij een dispuut is het de burgemeester die zo nodig behalve buiten rechte, ook in-rechte namens de gemeente optreedt of daartoe een individuele burger als bijv. een advocaat machtigt, en wel wat men noemt ‘bij procesbesluit’ dat volgens de wet gemotiveerd dient te zijn. Deze machtiging voorafgegaan door een procesbesluit is uiteraard beperkt tot optreden in rechte en is toegespitst op een individuele casus.

  Naar aanleiding van de overigens volstrekt overbodige uitspraak van de Raad van State die daarbij iets nadrukkelijk verbiedt
  dat wettelijk is uitgesloten en dus reeds verboden was, ging er een lampje branden en is de besluitvorming rond SOW nog eens bestudeerd, met name daar waar duidelijk iets niet klopt aan de redenering rond de volmacht(en) van de drie MVS-burgemeesters waarbij achteraf bezien duidelijk wordt gefoeteld en wordt voorgewend alsof het procesbesluit van de burgemeesters dat staat voor de privaatrechtelijke VOLMACHT, staat voor mandaat van andere gemeentelijke bestuursorganen in, namelijk de colleges van burgemeesters en wethouders, het gemeentelijk bestuursrogaan dat uitsluitend in bestuursrechtelijke zin kan en mag handelen, zoals volstrekt ten overvloede nu is gesteld door de Raad van State.

  Kort door de bocht kan gesteld worden dat de Staat der Nederlanden haar burgers wel aan de keukentafel in privaat wenst te beliegen, bedriegen en zo nodig te bedreigen, maar daarbij tegelijkertijd de toegang tot de onafhankelijke rechter wenst af te snijden. In strafrechtelijke zin is daarmee het opzet van de eertijds plechtig aangekondigde Participatiezwendel Maatschappij en het daarmee beoogde lijfeigenschap van elke Nederlandse burger bewezen.

  Waar misbruik van is gemaakt is dat wanneer de burgemeester een individuele burger bij procesbesluit machtigt de gemeente in haar hoedanigheid van uitvoerend rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen, dat procesbesluit in de toelichting bij de Gemeentewet een ‘mandaatbesluit’ wordt genoemd wanneer het gemachtigde individu de ambtelijke status heeft. Het dan proces-/annex mandaatbesluit/annex machtiging blijft echter beperkt tot vertegenwoordiging in rechte, dus wanneer de gemeente een dagvaarding heeft ontvangen van een keukentafel-partij. Dit betekent dat een dergelijke machtiging uitsluitend in het specifieke geval kan worden afgegeven door de burgemeester, en dus niet in het algemeen. Een algemene blanco burgemeesters volmacht ten aanzien van de ‘onderdanen’ bestaat namelijk niet, of toch wel?

  Ik breng hierbij in herinnering dat burgemeesters en ook commissarissen van de Koning directe verlengstukken zijn van de Koning, elk democratisch draagvlak missen, en binnen een democratische rechtstaat feitelijk niks te zoeken laat staat iets te vertellen zouden mogen hebben. Ook met de Corona-crisis en de afgeroepen maatregelen en handhaving door en namens de burgemeesters of andere non-democratische koekenbakkers staat in feite voor een totalitair koninklijk systeem dat stamt uit de middeleeuwen. Met andere woorden de koninklijke ‘Aboutalebs’ moeten gewoon opzouten met hun praatjes.

  Dat realiseerde men zich ook in Den Haag; redenen om misbruik van Corona te maken en met wetsvoorstellen te komen die naadloos aansluiten bij de eerder geprivatiseerde wetjes strekkende tot ‘koninklijk’ lijfeigenschap van de nederlandse burger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *