Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OMVALRISICO BEPERKT: SCHIEDAM HOUDT VERTROUWEN IN WOONPLUS

SCHIEDAM- Het gemeentebestuur van Schiedam blijft geloven in de financiële haalbaarheid van het aardgasvrij maken van de Woonpluswoningen in Schiedam-Groenoord (kosten minimaal 76 miljoen euro, ruim 16.000 euro per woning). Het stadsbestuur baseert dit vertrouwen op gegevens van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Wa acht het omvalrisico beperkt voor Woonplus Schiedam.

De beheerkosten van Woonplus zijn wel hoger dan het sector gemiddelde, maar voor de Wa staat vast dat de financiële positie van Woonplus gezond is en dat de Schiedamse corporatie haar volkshuisvestelijke taken actief oppakt. Daar komt bij dat de Wa concludeert dat Woonplus voldoet aan de norm voor de staatssteunregeling. Met deze informatie is het voor het gemeentebestuur goed mogelijk om een afgewogen oordeel te geven over de bijdrage van Woonplus aan het volkshuisvestingsbeleid in Schiedam.

De gemeente en Woonplus werken onder meer samen met andere partijen in het project ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’, om deze wijken voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Daarnaast heeft Woonplus eind 2016 een hogere ambitie geformuleerd in het ‘Duurzaam bouwen en onderhouden’ van haar bezit. De gemeente heeft als doelstelling 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Woonplus sluit zich daarbij aan door bij renovatie en nieuwbouw te sturen op een reductie van CO2-uitstoot van de woningvoorraad.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *