Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NUL BEWIJS SUCCES OPVANG VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De ingezette koers binnen het doorgangshuis voor vluchtelingen in de Willem Pastoorstraat in Schiedam-Nieuwland is succesvol gebleken, beweert het demissionair stadsbestuur in een terugblik op het project dat in januari is gesloten.  Het succes wordt vervolgens niet onderbouwd met cijfers.

Bijna alle vluchtelingen in Schiedam zijn bijstandsgerechtigd en worden gehuisvest in woningen met een huurprijs die recht geeft op huurtoeslag. Ook houden deze groepen voorrang op de reeds bestaande Schiedamse woningzoekers op grond van de gemeentelijke Verordening Woonruimtebemiddeling 2015.
De vluchtelingen in het voormalige doorgangshuis kwamen direct bij binnenkomst met veel aanvragen voor bijzondere bijstand, vrij reizen en het Jeugdfonds.
Volgens het gemeentebestuur is het nog te vroeg om de resultaten van de Schiedamse aanpak terug te zien in ‘de cijfers’, bijvoorbeeld die over (uitstroom naar) werk of afgelegde inburgeringsexamens. Bovendien zouden de beschikbare cijfers niet het onderscheid maken tussen vluchtelingen die wel en vluchtelingen die niet in het doorgangshuis hebben verbleven.

De meeste bewoners van het opgedoekte doorgangshuis hebben een woning gekregen in de wijken Nieuwland en Groenoord. Inmiddels zijn er twee coaches actief die vluchtelingen pro actief ondersteunen in het hele traject van inburgering en integratie; waar nodig spreken ze Arabisch en Tigrinya, de meest voorkomende talen bij de vluchtelingen. De coaches zijn gekoppeld aan WOT Nieuwland en WOT Groenoord.

Voor diverse activiteiten voor vluchtelingen in Schiedam is door het oude stadsbestuur (CDA, D66, PvdA, SP en VVD) een bedrag uitgetrokken van 360.000 euro. Ook nu het doorgangshuis per 1 januari is gesloten. Met het geld wordt niet alleen de ‘pro-actieve begeleiding’ geboden door coaches, ook is een advies- en ontmoetingspunt ingericht voor vluchtelingen binnen het project de Kansenfabriek Nieuwland.

Voor de opvang van vluchtelingen in het schoolgebouw aan de Willem Passtoorsstraat werd 2 jaar terug bijna een kwart miljoen euro besteed voor het inrichten en de directe omgeving van het gebouw. Binnenkort wordt het pand gesloopt.

Aan begeleidingskosten wordt sinds 2016 jaarlijks 408.000 euro betaald. Deze ruim 4 ton gaat naar extra zaken als taallessen, kinderopvang en werkbegeleiding voor de vluchtelingen.

Wethouder Mario Stam (PvdA) heeft toegegeven dat het stijgend aantal bijstandsuitkeringen in Schiedam is toe te schrijven aan de komst van vluchtelingen. Dit naar aanleiding van landelijke cijfers van het CBS. Meer dan 95% van de vluchtelingen in Nederland leeft van een uitkering.

 

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com.

1 reactie op “NUL BEWIJS SUCCES OPVANG VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

  1. de eigen mensen kunnen door de stront zakken..twee jaar geleden ging een nicht van mij bijstand aanvragen ze heeft nog nooit van haar 55jarig leven een uitkering gehad maar ze werd geweigerd omdat ze eerst maar haar huis moest opeten dus nu leeft ze van de liefdadigheid van mensen die wel met haar begaan zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *