RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NU BEZWAAR MAKEN TEGEN PLAN MET SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM

SCHIEDAM- De omwonden hebben nu de mogelijkheid om officieel bezwaar te maken tegen de bouw van huizen op de plek van het oude Sportfondsenbad in Schiedam-West. De omgevingsvergunning ligt vanaf morgen gedurende 6 weken ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 17 woningen, bekend als het project Stadsbad.

Beroep ten aanzien van de omgevingsvergunning kan worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM te Rotterdam. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrecht van de Rechtbank Rotterdam. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

3 reacties op “NU BEZWAAR MAKEN TEGEN PLAN MET SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM

  1. Je kan overal wel tegen zijn. Dit is toch een upgrade van de wijk? De mensen die deze woningen gaan kopen zullen helaas nog lang tegen die omringende armoedige flatjes aan moeten kijken. Dat oude barrel van een sportfondsenbad laten staan lijkt me geen optie,

  2. Het punt is dat er maar twee in en uitgangen zijn en een heel smal gangpad achter de huizen en het zwembad. Dat wordt straks een grote puinhoop met de sloop en nieuwbouw. Lekker voor de mensen die daar wonen. Daarbij komt er ook een parkeergarage. Dus door de muizengaatjes willen ze ook nog auto’s heenpersen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *