Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

(NOG) GEEN BOETES BIJ INBURGERINGSPLICHT VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het is de gemeente Vlaardingen niet bekend hoeveel inburgeringsplichtigen binnen 3 jaar het inburgeringsdiploma halen. Sancties bij het niet (tijdig) voldoen aan de inburgeringsplicht worden niet door de gemeente Vlaardingen opgelegd. Dat krijgt raadslid Raymond van Haren (Leefbaar Vlaardingen) te horen in antwoord op vragen naar het sanctiebeleid van de gemeente. Van Haren: ‘ Wij hebben afgesproken met elkaar dat inburgeraars, die het inburgeringsdiploma niet binnen 3 jaar halen, gesanctioneerd worden.’

Uit de opgave van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat als een inburgeringsplichtige na het verstrijken van de termijn nog niet aan de inburgeringsplicht heeft voldaan, een boete volgt. De inburgeringsplichtige krijgt daarnaast een nieuwe inburgeringstermijn van twee jaar om alsnog aan de inburgeringsplicht te voldoen.

Voordat DUO een boete oplegt, krijgt de inburgeringsplichtige de kans om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om het examen te halen. Als de inburgeringsplichtige minstens 300 uur les heeft gevolgd bij een opleiding met Blik op Werk-keurmerk en twee examenpogingen voor alle nog niet behaalde examenonderdelen heeft gedaan, wordt de termijnoverschrijding als ‘niet verwijtbaar’ beschouwd. De inburgeringsplichtige krijgt dan geen boete en een verlenging van twee jaar om alsnog het examen te halen. Als de inburgeringsplichtige niet kan aantonen dat hij of zij in voldoende mate zijn of haar best heeft gedaan, legt DUO de boete definitief op.

Tot op heden heeft DUO aan inburgeringsplichtigen in Vlaardingen nog geen boetes definitief opgelegd.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *