WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NOG GEEN BESLUIT MEESTIJGEN AOW-LEEFTIJD VRIJ REIZEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het blijft onduidelijk of bij het vrij reizen in Schiedam de leeftijd kan meestijgen met de AOW-leeftijd. Vanuit de Schiedamse gemeenteraad is daar in maart 2019 al om verzocht. Het stadsbestuur laat nu weten dat het verzoek is besproken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), maar vanwege de crisis (veroorzaakt door de lockdowns) is een besluit door de MRDH uitgesteld tot nader order.

In de commissievergadering van 5 maart 2019 is toegezegd dat het college de MRDH zal verzoeken om bij vrij reizen de leeftijd mee te laten stijgen met de AOW-leeftijd. De 23 gemeenten van de MRDH hebben in 2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk 0V in de metropoolregio. Hierin heeft Schiedam ook gepleit voor het koppelen van de vrij reizen mogelijkheid voor ouderen aan de AOW leeftijd. Het onderzoek is afgerond en de bevindingen van het onderzoek zijn besproken in bestuurscommissie en adviescommissie, maar de verdere uitwerking naar een nieuw Tarievenkader is uitgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *