WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NIEUWE STRAATNAMEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- In de eerste helft van dit jaar zijn meerdere nieuwe straatnamen in Schiedam vastgesteld.  Nieuwe straatnamen worden vastgesteld door het College van B&W in samenwerking met de commissie Naamgeving Openbare Ruimte (voorheen de straatnamencommissie). Het Gemeentearchief Schiedam speelt hierin een belangrijke rol. Het gaat om de volgende namen:

Deze doorgang tussen de winkelpanden aan de Hoogstraat heet nu de Lakensteeg
Deze doorgang tussen de winkelpanden aan de Hoogstraat heet nu de Lakensteeg

Lakensteeg Tussen Hoogstraat 143 en 145 en de Lange Haven 124 en 126 lag een tot voor kort naamloze steeg die al in de zestiende eeuw bestond. De steeg was toen al eigendom van de stad, dus waarom deze steeg nooit een naam gekregen heeft is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat dit alsnog nodig was. Besloten is de naam te ontlenen aan het ambacht of die nijverheid die in of nabij deze steeg heeft plaatsgevonden. Uit archiefonderzoek bleek dat in een van de hoekpanden van de steeg tussen 1589 en 1627 ene Eeuwout Huybrechtss woonde, lakenkoper van beroep die zijn pand ’t Root Scharlaken’ noemde. Dit feit suggereerde namen als Lakenkoperssteeg, Scharlakensteeg of Lakensteeg. Omdat deze laatste naam het best in het gehoor ligt is die gekozen. Bij besluit van B&W van 20 januari is de naam officieel vastgesteld. Een straatnaam als ‘Lakensteeg’ komt vaker voor in Nederland, en geeft de indruk al eeuwen te bestaan.

Willem Pastoorsstraat / Hugo de Grootstraat In de vergadering van het college van B&W van 11 februari is besloten de ventweg van de Burgemeester Van Haarenlaan, die tot op dat moment ook Burgemeester Van Haarenlaan heette, ‘Willem Pastoorsstraat’ te noemen. Ook werd de ventweg van de Van Haarenlaan tussen de Parkweg en de Hugo de Grootstraat hernoemd. Deze heet nu ook de ‘Hugo de Grootstraat’.

Willem Pastoors (1856-1916) richtte de Nederlandse R.K. Volksbond op, het eerste duidelijke streven naar organisatie van RK arbeiders. Een zuivere arbeidsvereniging was de bond nog niet, want ook de kleine middenstand was welkom. Uit de volksbond kwamen al spoedig de echte vakbonden te voorschijn als voorlopers van het NKV, het Nederlands Katholieke Vakverbond.

Ook de andere straten in dit gebied zijn naar vakbondslui genoemd; Klaas Kater van de orthodox-protestantse vakbond Patrimonium, Jan Oudegeest van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en Henri Polak van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. Met andere woorden, hier zijn een katholieke, een protestantse, een socialistische en een joodse vakbondsvoorman vernoemd.

Ketheltunnel en Tunnelpad De nieuwe landtunnel van de A4 Delft-Schiedam werd bij besluit van het college van B&W van 10 februari ‘Ketheltunnel’ genoemd. Hiermee sluit de tunnel ook qua naamgeving aan op het Kethelplein. Tegelijkertijd werd het calamiteitenpad naar deze tunnel het ‘Tunnelpad’ genoemd.

Het voormalige Gat van Bolmers heet nu Kloosterplaats
Het voormalige Gat van Bolmers heet nu Kloosterplaats

Kloosterplaats Voor het in de volksmond bekende ‘Gat van Bolmers’ werd een initiatiefgroep in het leven geroepen om het een nieuwe invulling te geven als groen binnenstadsplein. Omdat het dus niet zal worden bebouwd, was alsnog een officiële naam nodig. Hier stond in de middeleeuwen, tot 1572, het klooster van de Kruisbroeders. Zij hadden als belangrijkste taak de Schiedamse gelovigen op pastoraal gebied bij te staan. De namen Broersvest en Broersveld herinneren nog aan de broeders. In de vergadering van B&W van 24 maart werd besloten het pleintje ‘Kloosterplaats’ te noemen.

Munnikenbuurt Aan de achterzijde van de Hoogstraat, nabij Leliëndaal moest een huisnummer worden toegekend. Omdat adressering aan Leliëndaal niet mogelijk was, was het nodig een nieuwe straatnaam vast te stellen. Het bleek dat het straatje aan de achterzijde van de huizen aan Leliëndaal nagenoeg op de zelfde plaats ligt waar ooit de Munnikenbuurt lag. De huisjes in dit straatje waren eigendom van Jacob de Munnik, die leefde van 1789 tot 1865. In 1932 werden de pandjes gesloopt voor de bouw van een van de zijvleugels van het voormalige Rooms-Katholiek weeshuis. Daarmee verdween ook de naam van deze straat. In de collegevergadering van 21 juli werd tot de naamgeving ‘Munnikenbuurt’ besloten. Het achtervoegsel ‘buurt’ in de betekenis van straat komt in Schiedam vaker voor. Zo kenden we ooit de Rodekoolbuurt en de Konijnenbuurt en kennen we nu nog de Kinderbuurt en de Nieuwe Buurt.

Naamgeving fietspaden In de vergadering van het college van B&W van 18 februari werden de navolgende namen van fietspaden vastgesteld: – het fietspad in het verlengde van de Hogenbanweg werd ‘Hogenbanpad’ genoemd; – het fietspad tussen het Hogenbanpad en de Parallelweg werd ‘Schievestepad’ genoemd; – het fietspad lopend van de rotonde achter het station Schiedam Centraal via een fietsbrug over de Schie naar de Delflandseweg werd ‘Parallelpad’ genoemd; – de fietsbrug over de Schie naar de Delflandseweg werd ‘Parallelbrug’ genoemd; – het fietspad in het Volkspark van de Westfrankelandsedijk naar de Rubenslaan werd ‘Rubenspad’ genoemd.

2 reacties op “NIEUWE STRAATNAMEN SCHIEDAM

 1. Geachte heer, mevrouw,

  Achter Leliendaal nr. 1 loopt een naamloze steeg van de Leliendaal naar de Lange Achterweg.
  Ik zou die steeg graag van een naam willen voorzien.

  Met vriendelijke groet,
  Romy Jacobs
  Leliendaal 2 Schiedam
  romy-j@planet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *