Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NIEUWE EXPLOITANT STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De Kroepoekfabriek en KADE40 gaan in opdracht van de gemeente Vlaardingen werken aan de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Beide instellingen gaan de Stadsgehoorzaal exploiteren.

Dit jaar blijft de Stadsgehoorzaal beschikbaar voor amateurgezelschappen, voor de professionele artiesten en voor een ieder die gebruik wil maken van de zalen. Het seizoen 2015-2016 wordt in het plan van aanpak opgenomen als een pilotjaar. In juni wordt bekend gemaakt hoe de invulling er mogelijk uit kan gaan zien.

Tijdens de behandeling van de begroting op 5 en 6 november 2014 verzocht ONS.Vlaardingen het college via de motie Toekomst Stadsgehoorzaal (M3) onderzoek te doen naar de mogelijke verkoop van het pand Stadsgehoorzaal. Het college heeft de financiële effecten van een mogelijke verkoop van het pand onderzocht. In dit kader is met diverse kandidaten en geïnteresseerden gesproken, waaronder ook met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en IKV Ondernemend Vlaardingen. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot de verkoop van het pand.
Tijdens de behandeling van de begroting op 5 en 6 november 2014 verzocht ONS.Vlaardingen het college via de motie Toekomst Stadsgehoorzaal (M3) onderzoek te doen naar de mogelijke verkoop van het pand Stadsgehoorzaal. Het college heeft de financiële effecten van een mogelijke verkoop van het pand onderzocht. In dit kader is met diverse kandidaten en geïnteresseerden gesproken, waaronder ook met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en IKV Ondernemend Vlaardingen. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot de verkoop van het pand.

Het college van burgemeester en wethouders is in overleg getreden met het culturele veld over het beheer en de inrichting van de nieuwe stedelijke, culturele functies in de Stadsgehoorzaal. Uitkomst van dit overleg is dat De Kroepoekfabriek en KADE40 gevraagd zijn een plan van aanpak op te stellen voor de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Dit plan van aanpak is in juni klaar en wordt bij de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebouw komt in technisch beheer bij de gemeente Vlaardingen. Hiervoor is een bestaand budget van 750.000 euro beschikbaar, waarvan het grootste deel (600.000 euro) aangewend moet worden voor rente- en afschrijvingslasten.

Op 3 en 5 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders, in zijn rol van enig aandeelhouder, besloten tot de beëindiging van de BV Stadsgehoorzaal per 1 augustus 2015. Met alle medewerkers zijn inmiddels overeenkomsten gesloten om hun dienstverband per die datum te beëindigen. De gemeente begeleidt de medewerkers van werk naar werk.