Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NIEUW RAMPENPLAN HOOGWATER MAASSLUIS

MAASSLUIS- Het gemeentebestuur van Maassluis heeft een nieuw actieplan Hoogwater vastgesteld. Het nieuwe plan richt zich op de situatie in het buitendijkse gebied, het havengebied achter de keersluis (binnenhaven). In geval van een dreigend hoogwater zal de gemeente een aantal taken vervullen uit het actieplan.

De verplichting om als gemeente een rampenbestrijdingsplan hoogwater te hebben is met de komst van de wet op de Veiligheidsregio’s komen te vervallen. Deze plannen zijn alleen nog nodig voor inrichtingen en luchthavens. De afgelopen jaren is tijdens hoogwatersituaties diverse malen gebruik gemaakt van de acties die in het plan zijn genoemd, dat is dan ook de reden dat Maassluis toch een nieuw actieplan heeft opgesteld.

Dit nieuwe actieplan vervangt het oude Rampenbestrijdingsplan hoogwater havengebied Maassluis uit 2007 en is op onderdelen aangepast naar de actualiteit.

Het actieplan is openbaar en zal binnenkort worden gepubliceerd via de website van de gemeente Maassluis, met uitzondering van hoofdstuk G. Dit hoofdstuk bevat privacy gevoelige gegevens en wordt alleen intern verspreid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *