Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘NIETS VERDACHTS AAN 14 % WINST ZORGORGANISATIE VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- De kans is klein op ontsporingen in Vlaardingen met zogenaamde ‘zorgcowboys’ : zorgorganisaties die forse winsten maken. Dat benadrukt het gemeenebestuur in de beantwoording van vragen van de PvdA naar de praktijken van zorgorganisaties die winsten maken onder meer door aan cliënten minder zorg te verlenen dan waar zij recht op hebben.
Volgens het stadsbestuur heeft uitvoeringsorganisatie ROGplus speciale kwaliteitsmedewerkers in dienst die het handelen van zorgaanbieders zo goed mogelijk volgen. Daarnaast hebben cliënten volop de mogelijkheid om klachten en bezwaren kenbaar te maken als ze het gevoel hebben door zorgaanbieders te worden benadeeld.

De PvdA in Vlaardingen is vooral bezorgd over de Stichting Herman Frantsenhuis, dat ook een vestiging heeft aan de Schiedamsweg. De gemeente heeft op verzoek van de PvdA gevraagd in hoeverre er een redelijke verklaring is voor een winst van 14 %, terwijl een winstmarge van 4 % in die branche heel goed is.

Over 2019 zal Vlaardingen naar verwachting circa 14,4 miljoen euro uitgeven aan thuis geleverde zorg ( hier onder wordt verstaan; hulp bij het huishouden en begeleiding). Voor wat betreft de levering van ‘zorg in natura’ zijn er contracten afgesloten met 32 organisaties.
Volgens de stichting heeft de organisatie lage huisvestingslasten en lage overige ‘overhead’- kosten, onder andere door een kleine managementlaag, waardoor de stichting op dit moment op jaarbasis meer inkomsten heeft dan uitgaven. Aangegeven wordt dat de ontstane overschotten geheel in een reserve wordt gestort waaruit op termijn nieuwe huisvesting moet worden bekostigd: de huidige accommodatie zou in veel opzichten verouderd zijn en aan vervanging toe. Onderstreept wordt dat het ontstaan van overschotten op geen enkele manier ten koste gaat van de kwaliteit en kwantiteit van de aan cliënten geboden zorg.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *