Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NADER ONDERZOEK ASBEST VOORMALIG OEVERBOS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Staatsbosbeheer start morgen met een nader onderzoek naar ‘bodemvreemd materiaal’ (asbest) in de nieuw aangebrachte leeflaag van het voormalige Oeverbos in Vlaardingen. De gemeente is niet tevreden over het eerder uitgevoerd saneringsplan. De vondst van het asbest doet volgens het gemeentebestuur geen recht aan hun zorg voor de gezondheid van de inwoners, nu het Oeverbos oost verontreinigd blijft met asbest en meer bodemvreemd materiaal dan in een eerder saneringsplan is vastgelegd.

Bij de sanering in 2017 van de speel- en ligweide, inclusief het naaktrecreatieterrein en de dag camping, is de bodem afgedekt met 20 cm teelaarde. Dit paste precies binnen het beschikbare budget. De gemeente neemt daar geen genoegen mee. ‘Wij moeten kunnen instaan voor de gezondheid van recreanten in het gebied, ongeacht het budget’, schrijft het stadsbestuur aan het Coöperatief Beheer Midden Delfiand. ‘Wanneer u voornemens bent van het saneringsplan af te wijken, verwachten wij dat u een officieel verzoek hiertoe indient bij het bevoegd gezag en dat een eventuele wijziging wordt gepubliceerd voor inspraak. Op die manier worden belanghebbenden, onder wie bewoners en ons college, hiervan in kennis gesteld en kan hier desgewenst op worden gereageerd.’

Uit een planning van Staatsbosbeheer blijkt dat in februari 2019 een nader onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek start op woensdag 20 februari. Het college geeft in een brief aan Staatsbosbeheer aan garantie te willen over de juiste afronding van de sanering.
Zo’n 2 jaar terug zijn na de eerste sanering toch stukjes hechtgebonden asbest gevonden door inwoners van Vlaardingen. De aanwezigheid van asbest bleek ook uit onderzoek door de DCMR. Staatsbosbeheer heeft hierop acties ondernomen door onder andere een gespecialiseerd bedrijf de asbeststukjes te laten ruimen.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *