Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NA DE ZOMER AANPAK 2 LANEN SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- De herinrichting van de Professor Kamerlingh Onnes- en de Lorentzlaan in Schiedam-Oost start naar verwachting na de zomer. Het betreft onder meer de aanleg van een drainage- en infiltratieleiding en de vervanging van het riool. Bovengronds worden de lanen in lijn met de Boerhaavelaan aangepakt. Dit alles tot volle tevredenheid van De klankbordgroep Drie Lanen. Deze groep bewoners van Oost is al sinds 2000 nauw betrokken bij het project Drie Lanen. Zij hebben de afgelopen jaren heel veel schetsen voor de nieuwe inrichting van de Boerhaavelaan, Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan voorbij zien komen.

Bij de start van de werkzaamheden in de Boerhaavelaan heeft de klankbordgroep samen met de toenmalige wethouder de eerste steen gelegd. Bij het graven van de sleuf voor de drainage- en infiltratieleiding, bleek dat de oude bestrating nog onder de huidige bestrating lag. Eén van de klankbordledenleden, een voormalig stratenmaker, had hier al eerder op gewezen. Het werk is begin 2017 stilgelegd. Een gedeelte van de Boerhaavelaan was toen een lange tijd afgesloten. In juli 2018 was de Boerhavelaan klaar, mét nieuwe bomen.

De klankbordgroep is ook betrokken geweest bij de mogelijke scenario’s voor de herinrichting van de Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan, zowel met als zonder behoud van de bomen. Zij hebben de scenario’s onderling uitvoerig besproken en het college geadviseerd om de laatste twee lanen op dezelfde manier uit te voeren als de Boerhaavelaan. Zij waren blij dat het college het advies heeft meegenomen in de afwegingen.

De belangen van de woningeigenaren zijn uiteraard ook meegenomen. Daarnaast legt de Waterwet gemeentes een inspan­ningsverplichting op om de grondwaterstand in het openbaar gebied op peil te houden. Dit is om te voorkomen dat er funderingsschade ontstaat aan woningen door een te lage grondwaterstand. Het op peil brengen van het grondwater bij de houten palen, aan zowel de voor- als achterzijde heeft het meeste effect als de drainage- en infiltratieleiding dicht bij de woningen leggen. Het vervangen van de bomen biedt ook meteen kans om het vuilwaterriool te vernieu­wen, want het huidige riool is aan vervanging toe. Het rioolstelsel in de Lorentzlaan is inmiddels 72 jaar oud en in de Professor Kamerlingh Onneslaan 41 jaar oud.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *