Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MUSEA SCHIEDAM NOG IN FINANCIËLE GEVARENZONE

In de begroting van 2016 is geld vrijgemaakt voor de versterking aan het Museumkwartier. Voor bijvoorbeeld het Jenevermuseum betekent dit dat aan de hand van een nog vast te stellen masterplan Investeringen nodig zouden zijn om het museum belevenisgericht te maken. Dit zou goed zijn voor de de bedrijfsvoering van het Jenevermuseum.
In de begroting van 2016 is geld vrijgemaakt voor de versterking aan het Museumkwartier. Voor bijvoorbeeld het Jenevermuseum betekent dit dat aan de hand van een nog vast te stellen masterplan
Investeringen nodig zouden zijn om het museum belevenisgericht te maken. Dit zou goed zijn voor de bedrijfsvoering van het Jenevermuseum.

SCHIEDAM- De culturele instellingen in Schiedam zijn nog lang niet uit de financiële gevarenzone, ondanks tal van extra subsidies. Dat blijkt uit de toelichting van het college van B en W op de gemeentelijke begroting voor volgend jaar.

Het stadsbestuur vindt het ook na de extra subsidies niet realistisch ervan uit te gaan dat alle denkbare risico’s nu volledig kunnen worden uitgesloten. Een nieuw beroep op de risicoreserve van de gemeente (van tien miljoen euro) wordt ook het komend jaar niet uitgesloten.

Het noodlijdend Stedelijk Museum Schiedam ontving afgelopen zomer 1,2 miljoen euro aan extra subsidie. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse subsidie van 2,2 miljoen euro. Voor het Jenevermuseum werd 75.000 euro extra uitgetrokken en ook het Wennekerpand ontving onlangs een extra subsidie, om onder meer de programmering te versterken. Dit alles met het doel de financiële risico’s zo klein mogelijk te maken en de instellingen in staat te stellen hun bedrijfsvoering op orde te brengen.

Hoeveel de culturele sector financieel feitelijk bijdraagt aan de economie van Schiedam blijft onduidelijk. Elk onderzoek naar dergelijke cijfers ontbreekt tot op heden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *