WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MINISTER OPENT LEERWERKPLAATS SCHIEDAM-GORZEN

SCHIEDAM- Minister Dilan Yeşilgöz (VVD) heeft in de Gorzen de leerwerkplaats De Steigers Schiedam geopend. In het voormalige wijkgebouw aan de Dwarsstraat 42 krijgen jongeren van circa 16 tot 35 jaar de kans om op praktische wijze vakkennis op te doen. De gemeente Schiedam heeft de leerwerkplaats van, door en voor de wijk opgezet met afgepakt crimineel vermogen in nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. De minister wil afgepakt crimineel vermogen graag vaker ten goede laten komen aan de wijk waar de opbrengst uit voortkomt.

Burgemeester Jules Bijl (D66) is blij dat De Steigers Schiedam na jaren van voorbereiding opent: “Misdaad loont niet. Maar met de opbrengst van het crimineel bezit uit Zuid, kunnen we nu investeren in een toekomst voor onze jongeren in Zuid. Tal van partijen uit de wijk werken al lang samen aan het voorkomen van criminaliteit binnen kwetsbare doelgroepen. We bieden jongeren nu een plek waar ze op een leuke manier en onder goede begeleiding aan hun eigen talenten kunnen werken. Hier kunnen we de vakkennis en kunde van wijkbewoners en Schiedamse ondernemers inzetten om jongeren meer toekomstperspectief te geven en ze beter weerbaar te maken tegen de verleidingen van criminaliteit. Zo krijgen onze jongeren nieuwe kansen in hun leven en op de arbeidsmarkt.”

De Steigers Schiedam is een leerwerkplaats van, voor en door de wijk. Het is een werkplaats die zich vanuit de praktijk ontwikkelt met en door jongeren en zij-instromers van 16 tot 35 jaar, die nu geen duidelijk toekomstperspectief hebben. Vaklieden en ondernemers zetten zich de komende vier jaar binnen De Steigers in om ambachten over te dragen aan jongeren, waarmee zij kunnen winnen aan trots op hun eigen kunnen. In de werkplaatsen kunnen jonge Schiedammers op een laagdrempelige, plezierige manier kennismaken met uiteenlopende ambachten. Via uitdaging, beloning en begeleiding worden hun talenten ontwikkeld. Bij bedrijfsscholen en op leerwerkplekken krijgen ze zicht op een betaalde baan.

Het kabinet besloot in het coalitieakkoord om afgepakt geld van criminelen te investeren in de wijk waar die criminelen actief waren. In Schiedam werd een aantal panden in beslag genomen, waaronder een woning in Zuid. De opbrengst daarvan gaat niet naar de staatskas, maar het ministerie investeert die in de leefbaarheid van Zuid.

Minister Yeşilgöz wil meer projecten in het land realiseren waarbij afgepakt vermogen zoals kostbare zaken van georganiseerde misdadigers worden ingezet voor een publieke bestemming in de betreffende wijken. Op basis van de ervaringen uit deze projecten wil zij een structurele regeling ontwikkelen, waarmee het maatschappelijk herbestemmen van afgepakt crimineel vermogen makkelijker wordt. Dit naar goed voorbeeld van Italië, waar gebouwen, auto’s, en verkocht crimineel eigendom succesvol ten goede komen aan sociaal-maatschappelijke doelen.

Fotografie: Jan van der Ploeg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *