Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘MINISTER MOET BESLUIT VERNIETIGEN VAN VLAARDINGSE GEMEENTERAAD’

VLAARDINGEN- Minister Kajsa Ollongren (D66) wordt verzocht een besluit van de Vlaardingse gemeenteraad te vernietigen. Het betreft het besluit om wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) niet te houden aan de plicht vanuit Heemstede naar Vlaardingen te verhuizen. Het verzoek voor vernietiging van het besluit komt van oppositiepartij Beter voor Vlaardingen (BvV).

BvV meent dat de gemeenteraad met het besluit voor een ontheffing handelt in strijd met de wet. Bovendien zou het gewraakte besluit in strijd zijn met het algemeen belang, aangezien dit de eenheid van het verlenen van ontheffing van de verhuisplicht voor wethouders in het land schaadt en het schaadt het openbaar belang van het hebben van vertrouwen door de burgers dat de overheid zich houdt aan de eigen regels.

Nieuwland is vorig jaar mei geïnstalleerd als wethouder van Vlaardingen waarbij voor één jaar ontheffing werd verleend van de woonplaatsvereiste. Nu blijkt dat de wethouder nog steeds niet is verhuisd naar Vlaardingen heeft de gemeenteraadsfractie van D66 aan de raad verzocht opnieuw in te stemmen met ontheffing van deze verhuisplicht.

Wethouder Sebastiaan NIeuwland (D66).
Nieuwland heeft een gezin met kleine kinderen en gezien de termijn tot aan de nieuwe gemeenteraads-verkiezingen zou een verhuizing niet meer verlangd kunnen worden, vindt D66, omdat het onzeker is of Nieuwland dan weer in aanmerking komt voor het wethouderschap.
Volgens Ben Trooster (BvV) zijn deze argumenten ‘volstrekt irrelevant en op geen enkele wijze gestoeld op de bestaande regelgeving terzake.’ Trooster: ‘Het aanvaarden van het wethouderschap in een andere gemeente houdt nu eenmaal in voldoen aan de verhuisplicht, waarvoor een redelijke termijn wordt gegeven. Alleen in uitzonderlijke situaties zoals het aantoonbaar niet kunnen vinden van passende woonruimte binnen de gestelde termijn kan tot uitstel van de verhuisplicht leiden. De wethouder heeft op geen enkele wijze blijk gegeven van pogingen die zouden geleid kunnen hebben tot een verhuizing het afgelopen jaar.’

De voorman van BvV wijst er op dat de eis van vestiging in de gemeente waar het wethouderschap wordt aanvaard bewust in de Gemeentewet is opgenomen. Trooster: ‘Daarmee kan niet op een dergelijke lichtvoetige wijze worden omgegaan met gevaar voor landelijke precedent schepping.’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “‘MINISTER MOET BESLUIT VERNIETIGEN VAN VLAARDINGSE GEMEENTERAAD’

  1. Ontzettend hypocriet, aangezien nog niet zo lang geleden zowel een SP raadslid (?) alswel de Burgemeester zelve moesten oprotten omdat ze niet in Vlaardingen woonden.

    En de vorige keer gaf de Wethouder zijn kleutertje nog de schuld, wat is het excuus nu?

    Nieuwland, verman jezelf, en bestuurders, alstublieft: houd u aan de bestaande wet- en regelgeving, doe gewoon uw werk, en vertel eens wat vaker de waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *