WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MINDER SCHIEDAMMERS GEÏNTERESSEERD IN KLIMAATBESTENDIGE TUIN

SCHIEDAM- In Schiedam is vorig jaar voor een bedrag van 68.582,- euro aan subsidie aangevraagd voor de aanleg van meer groen in eigen tuin en maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen en te benutten. Het gaat om 128 aanvragen. In 2021 waren dit er nog 142. Dat alles meldt het stadsbestuur in de raadsinformatiebrief over de Stimuleringsregeling voor de aanpak van hemelwater op particulier terrein.

Met de stimuleringsregeling wil de gemeente haar inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen informeren en financieel stimuleren om hun percelen klimaatbestendiger in te richten. Dit kan door de aanleg van groene daken, wadi’s of waterbergingen. Met deze subsidieregeling zorgen we met elkaar dat ‘Schiedam Waterklaar’ wordt. Dit wordt beschouwd als ‘noodzakelijk om Schiedam voor 2050 water robuust en klimaatbestendig in te richten’.

Bij extreme neerslag kan het riool de grote hoeveelheid hemelwater niet aan. Dit leidt tot overlast en schade. Daarom wil de gemeente dat het hemelwater niet langer wordt afgevoerd naar de riolering, maar wordt vastgehouden en afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daarnaast wordt bij langdurige droogte de grondwaterstand extreem laag met zettings- en funderingsproblemen als gevolg. In Schiedam Noord leidt dit tot verstoppingen en afgebroken huisaansluitleidingen van het riool.

1 reactie op “MINDER SCHIEDAMMERS GEÏNTERESSEERD IN KLIMAATBESTENDIGE TUIN

  1. Ik woon al 35 jaar in Schiedam Noord. Verzakkingen van grond en rioolaansluiting doen zich al 35 jaar voor. Wellicht dat oppompen van grondwater bij de tunnelA4 en fabriek in Delft van grotere invloed zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *