WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘MINDER ONGELUKKEN SCHIEDAM DAN BEWEERD DOOR RTL’

SCHIEDAM- De cijfers die vorige maand zijn verspreid door RTL nieuws over het aantal verkeersongelukken op kruispunten in Schiedam wijken af van de data waarover de gemeente Schiedam beschikt. Dat wordt de SP duidelijk gemaakt door het gemeentebestuur in antwoord op de schriftelijke vragen van de socialisten.

De gemeente maakt in het kader van ongelukkennregistratie gebruik van het Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Hier zou ook RTL de cijfer vandaag hebben gehaald. Voor het stadsbestuur is het echter onduidelijk waarom de cijfers van RTL Nieuws afwijken. Volgens RLT zijn de afgelopen drie jaar in Schiedam 1595 ongelukken geteld. Bij 2 ongevallen vielen doden te betreuren, 242 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis.

De gemeente stelt: Op alle wegen binnen Schiedam zijn in de periode 2016 tot en met 2018 1.430 ongelukken geregistreerd. Daarvan zijn 1.037 ongelukken geregistreerd op gemeentelijke wegen. Volgens RTL zijn de gevaarlijkste kruising de Westftankelandsedijk, Admiraal de Ruyterstraat gevolgd door kruispunt Broersvest, Overschieseplein en op de derde plaats kruispunt Plein 1940-1945.

Het stadsbestuur wijst naar de black-sport. Een black-spot is een locatie waar in drie jaar tijd 10 ongelukken (of 6 letselongelukken) zijn geregistreerd. Er is sprake van drie kruispunten op gemeentelijke wegen die als black-spot kunnen worden aangemerkt, dit zijn:

– Fokkerstraat/’s-Gravelandseweg: 11 ongelukken;
– Admiraal de Ruyterstraat/Westfrankelandsedijk: 11 ongelukken;
– Borodinlaan/Mozartiaan: 10 ongelukken;

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2016-20 18 zijn zeven blackspots verkeersveilig gemaakt. Het kruispunt Admiraal de Ruiterweg/Westfrankelandsedijk is vorig jaar aangepakt.

In de startnotitie ‘Mobiliteit in Schiedam’ die in juli dit jaar door de raad is vastgesteld, is aangegeven dat de aanpak van de verkeersveiligheid urgent is. Na een aantal jaren van afname van verkeersslachtoffers is weer sprake van een toename. De negatieve trend met betrekking tot verkeersveiligheid is een landelijk beeld. De voorbije jaren is vooral ingezet op de aanpak van de zogenaamde black-spots op de 50 km/u-wegen, punten met relatief veel verkeersslachtoffers. Met deze aanpak vanuit het uitvoeringsprogramma 2016-2018 zijn reeds 7 van de 10 black spots aangepakt. Een aantal locaties wordt nog aangepakt. Dit betreft echter maar een beperkt deel van de totale verkeersonveiligheid. In de nieuwe mobiliteitsvisie is verkeersveiligheid een van de thema’s.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *