Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MINDER GELUIDSHINDER DOOR WOONTORENS SCHIEDAM-WEST

SCHIEDAM- De geluidsbelasting zal afnemen voor de huizen in de voormalige slachthuisbuurt  in Schiedam-West. De twee nog te bouwen woontorens (‘Let’s Go West’) op de Vlaardingerdijk zullen fungeren als een ‘geluidswal’ voor alle achtergelegen woningen. Afhankelijk van de locatie en de verdieping van de woning zal de geluidsbelasting 2 tot 7 dB(A) lager zijn dan nu het geval is. Dat alles verwacht de gemeente Schiedam. Ook is de verwachting dat in de komende jaren een lichte afname zal zijn van de geluidsbelasting door de toename van stillere auto’s. De nieuwe bewoners van de woontorens worden bij de verkoop of huur door de initiatiefnemer ook actief geïnformeerd over de invloed die het havengebied en de verkeersweg kunnen hebben.

In het kader van de voorbereiding van de plannen is een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. Onderdeel daarvan is een beoordeling van de effectieve geluid reducerende maatregelen die nodig zijn om de geluidsbelasting te verlagen. Dit heeft ertoe geleid dat voor iedere woning een set aan maatregelen wordt getroffen, afgestemd op de geluidsbelasting op de gevel van de woning. Dit betreft het plaatsen van schermen op de balkons over de volledige verdiepingshoogte met verschillende breedten, het toepassen van geluidsabsorberende plafonds en het toepassen van ‘harbour fensters’. De exacte maatregelen per woning staan opgesomd in bijlage XII van het bij het bestemmingsplan behorende akoestisch onderzoek. De kosten voor deze maatregelen zijn voor de ontwikkelaar.
Bij de bouw van de torens worden verschillende bouwkundige voorzieningen getroffen om mogelijk hinder te beperken. Zo worden de serres en balkons geluidsluw uitgevoerd. Daarnaast is gekozen voor een gasloos systeem dat ook kan koelen (bodemwarmtepompen), waardoor bewoners ook op warme dagen minder snel geneigd zullen zijn ramen te openen.

Het bouwplan is alzijdig georiënteerd. Dit houdt in dat er appartementen zijn met meer of minder ervaren hinder, maar ook verschillen qua uitzicht en ligging van de buitenruimte. Het is voor kopers of huurder mogelijk aan te geven waar hun voorkeur naar uit gaat en ook om af te zien van de koop of huur indien het appartement niet voldoet aan hun wensen.

In de koop- en huurovereenkomsten worden artikelen opgenomen waarbij de bewoners worden geattendeerd op projecten met ‘geluidsproducerende functies’. Deze artikelen hebben als werking dat zij zich bewust zijn van de bijzondere locatie en de mogelijk ervaren hinder en dit ook bewust accepteren. Deze bewustwording en acceptatie vermindert volgens de gemeente de mogelijke klachten van de bewoner in de richting van de haven.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

2 reacties op “MINDER GELUIDSHINDER DOOR WOONTORENS SCHIEDAM-WEST

  1. O, wat een heerlijke Orwelliaanse tekst is dit!

    Maar even serieus, volgens mij weten ze op het marketingdepartement van gekkigheid niet meer wat ze moeten verzinnen om deze onzin nog aan het publiek te verkopen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *