Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MELDPUNT KNELPUNTEN ZORG MAASSLUIS

stadhuis maassluis 1AASSLUIS- De gemeente Maassluis opent een speciaal meldpunt voor inwoners die in de problemen dreigen te raken door de veranderingen in de zorg (decentralisaties). Sinds 1 januari hebben de gemeenten in Nederland diverse taken overgenomen van het Rijk. Het gaat hierbij om het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en om taken op het gebied van de Jeugdzorg en Werk en Inkomen. De nieuwe wetten brengen behoorlijk wat veranderingen met zich mee. De bedoeling van het meldpunt is te voorkomen dat mensen hierdoor tussen wal en schip vallen.

Inwoners die een knelpunt ervaren, kunnen dit op diverse manieren melden. Op de gemeentelijke website (klik HIER), is een eenvoudig digitaal formulier geplaatst, zodat inwoners hun op- en aanmerkingen online kunnen doorgeven. Een papieren variant van dit formulier is te vinden bij onder meer de publieksbalie van het stadhuis, Vraagraak, ROGplus en de Hooftzaak. De meldingen worden doorgezet naar het afdelingshoofd Samenleving, dat vanuit haar positie direct maatregelen kan treffen. Na een jaar wordt geƫvalueerd hoe het meldpunt functioneert en wordt bekeken of het voortbestaan van een apart meldpunt noodzakelijk is.

Het instellen van een laagdrempelige mogelijkheid om knelpunten op te lossen, was een unanieme wens van de gemeenteraad.