Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MEER ONBETAALD WERK VOOR BIJSTAND MAASSLUIS

MAASSLUIS- Inwoners van Maassluis die een uitkering of andere financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente kunnen eerder worden aangezet tot het verrichten van onbetaald (vrijwilligers)werk door een nieuwe intensievere samenwerking tussen Stroomopwaarts, het wijkteam Vraagraak en Vrijwilligerswerk. Dat verwacht het stadsbestuur. Dit geldt niet alleen voor bijstandscliënten, maar bijvoorbeeld ook voor ouders van wie het kind gebruik maakt van het gemeentelijke onderwijskansenbeleid.

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar verzocht te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om iets terug te vragen van inwoners voor de gemeentelijke ondersteuning. Het gemeentebestuur stelt nu : ‘We overtuigen en stimuleren mensen om vrijwilligerswerk te gaan doen, omdat vrijwilligerswerk veel oplevert, zowel voor de inwoner in kwestie als voor de maatschappij.’

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten zich al houden aan (arbeids)verplichtingen zoals beschreven in de Participatiewet. Voorbeelden van arbeidsverplichtingen zijn: Aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden, zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau, bereid zijn om tot maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen, er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden, meewerken aan de ondersteuning die de gemeente oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling, ervoor zorgen dat hun kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert. Daarnaast gelden er nog andere verplichtingen, zoals een taaleis, een inlichtingenplicht en regels voor wat betreft verblijf in het buitenland. Bijstandsgerechtigden moeten de gemeente alle informatie geven over hun (financiële) situatie en wijzigingen in hun situatie doorgeven. Wie zich niet aan de verplichtingen houdt, kan financiële gevolgen ervaren.

Wat Maassluis betreft is het uitgangspunt altijd dat betaald werk boven vrijwilligerswerk gaat. ‘Het is belangrijk om dat bij aanvang van vrijwilligerswerk goed te bespreken met alle partijen. Het hebben van een plek als vrijwilliger leidt dus niet tot ontheffing van de arbeidsplicht’, aldus burgemeester en wethouders van Maassluis.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *