WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MEER GROEN MOET VLAARDINGSE BINNENSTAD ER BOVENOP HELPEN

VLAARDINGEN- Ook het huidige gemeentebestuur van Vlaardingen (VVD, Leefbaar, D66 en CU-SGP) wil niet werken met een leegstandsverondening voor de binnenstad. Het stadsbestuur ziet meer heil in het terugdringen van leegstand door met name het omvormen van slecht verhuurbare winkelmeters naar woningen en het verplaatsen van winkels naar aanloop- en kernwinkelgebieden.

Daarnaast wordt gewerkt met grote vastgoedpartijen en ontwikkelaars aan een gebiedsvisie voor de binnenstad en is er aandacht voor het verder opwaarderen van de openbare ruimte door het aanbrengen van meer groen, kunst, klimaatadaptieve maatregelen in relatie tot hittestress en het realiseren van een autoluwe binnenstad. ‘Dat draagt mogelijk ook bij aan het aantrekken van nieuwe ondernemers’, hoopt men op het stadhuis.

Een leegstandsverordening achten burgemeester en wethouders nog steeds niet opportuun. Voormalig wethouder Bart de Leede (GroenLinks) wilde zo’n verordening niet invoeren, omdat daar volgens hem een speciale ambtelijke afdeling voor zou moeten worden opgericht, en omdat er dan ook minstens voor 300.000 euro aan software moest worden aangeschaft.

Inmiddels hebben winkeliers op het Liesveld te maken met een huurverhoging van mogelijk 12%, zo heeft de fractie van Heel de Stad begrepen. De hoge inflatie is hier mogelijk de oorzaak van, denken burgemeester en wethouders. Tegelijk ziet het Vlaardingse gemeentebestuur, elders in Nederland, dat de afgelopen jaren de vraag naar winkelruimte is afgenomen, waardoor de commerciële huurprijzen veelal zijn gedaald bij aflopende huurcontracten.

3 reacties op “MEER GROEN MOET VLAARDINGSE BINNENSTAD ER BOVENOP HELPEN

  1. Haha, eerst zoveel bomen kappen dat we niet meer de groenste gemeente zijn en nu huilie huilie doen? Hoe links….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *