Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MAASSLUIS WIL URGENTIE HUIZEN VLUCHTELINGEN NIET INTREKKEN

MAASSLUIS- Vol walging heeft een bijna unanieme gemeenteraad van Maassluis zich gekeerd tegen het verzoek van Forum voor Maassluis (FvM) om te stoppen met het automatisch voorrang verlenen aan vluchtelingen bij de toewijzing van een (sociale) huurwoning. Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) komt met een rekenmethode waarbij de invloed van vluchtelingen op de sociale woningmarkt in Maassluis marginaal lijkt. Voor FvM is dat voldoende om hun verzoek nog voor een eventuele stemming al terug te trekken.

De wethouder erkent dat de urgentie niet meer wettelijk verplicht is. Kuiper: “Tegelijkertijd heeft iedere gemeente de wettelijke plicht invulling te geven aan de taakstelling om het aantal statushouders (vluchtelingen, red.) te huisvesten. Maassluis is daar altijd keurig mee omgegaan. En precies omdat we nog voorliepen zijn de afgelopen 2,5 jaar vijf woningen verhuurd aan statushouders van het totaal aantal van 750. Dat komt neer op 0,006 % van het aantal verhuurde woningen.” (5 is 0,67 % van 750, red.).

FvM komt tijdens de raadsvergadering van gisteravond met de vaststelling dat er sinds kort een speciale relatie zou kunnen zijn ontstaan tussen verhuurder Maasdelta en een oud-medewerker van de woningcorporatie, nu deze oud-medewerker in dienst is getreden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Burgemeester Edo Haan (PvdA) vraagt het FvM dat deel van hun verzoek voortijdig te schrappen, omdat de bedoelde medewerker zich hiertegen niet kan verdedigingen.
Inmiddels kan Kuiper desgevraagd niet aangeven hoeveel van die 750 aan totale verhuringen in Maassluis vallen onder de huursubsidiegrens. Daardoor kan het ‘lage percentage’ nog aanzienlijk oplopen. Lang niet alle woningen van een corporatie vallen onder het recht op huurtoeslag, terwijl vluchtelingen wel allemaal bijstand ontvangen en dus alleen aanspraak maken op dat deel van het woningaanbod. Het percentage waar het dan om gaat heeft de wethouder niet direct paraat, wanneer hem daar vanmiddag om wordt gevraagd. Bovendien is ‘verhuringen’ (het totaal aantal verhuurde woningen) niet hetzelfde als ‘te huur staan’ (woningen die momenteel worden aangeboden). Maandelijks wordt via Woonnet Rijnmond hooguit een handjevol bereikbare sociale huurwoningen aangeboden in Maassluis. Vijf woningen is op dat aanbod al snel 50 %.

Vaststaat wel dat in het jaar 2016 nog 14,7 % van het totaal aantal bereikbare sociale huurwoningen in Maassluis direct is toegewezen aan vluchtelingen, zo blijkt uit de raadsinformatiebrief over de verplichte huisvesting (december 2016). Een jaar eerder werd door het toenmalige stadsbestuur nog ingeschat dat het om zo’n 5 % zou gaan.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “MAASSLUIS WIL URGENTIE HUIZEN VLUCHTELINGEN NIET INTREKKEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *