WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MAASSLUIS VOOROP IN VERZET TEGEN DELFLAND

Op 18 maart jongstleden hebben kiezers het huidige dagelijksbestuur van Delfland medemogelijk gemaakt. Dit bestuur van het hoogheemraadschap heeft aangegeven 15 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen vanwege de kwijtschelding. De lagere inkomens in onder de drie waterweggemeenten hadden jaren het voordeel van de kwijtschelding en droegen daardoor nauwelijks bij aan de taken van het waterschap, waaronder de zorg voor het zuiveren van afvalwater.
Op 18 maart jongstleden hebben kiezers het huidige dagelijksbestuur van Delfland medemogelijk gemaakt. Dit bestuur van het hoogheemraadschap heeft aangegeven 15 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen vanwege de kwijtschelding. De lagere inkomens in de drie waterweggemeenten hadden jaren het voordeel van de kwijtschelding en droegen daardoor nauwelijks bij aan de taken van het waterschap, waaronder de zorg voor het zuiveren van afvalwater.

MAASSLUIS- De drie Waterweggemeenten zullen er bij het Hoogheemraadschap Delfland op aandringen de regeling voor kwijtschelding van afvalwaterzuivering niet af te bouwen. De drie vrezen bij het schrappen van de regeling voor de financiële gevolgen voor de betrokken inwoners van hun steden, zo heeft de Maassluise David van der Houwen (VSP) laten weten aan het CDA en de PvdA. De partijen hadden vragen gesteld over het afschaffen van de minimakorting door Delfland.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap heeft de betrokken wethouders uitgenodigd voor een gesprek op 2 september aanstaande. Na dat gesprek zal het college de vragen van CDA en PvdA zo snel mogelijk volledig beantwoorden. Wat de wethouders betreft wordt de insteek voor het gesprek om Delfland ertoe te brengen van de maatregel af te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *