Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MAASSLUIS GAAT MILJOENEN UITGEVEN AAN ‘KLIMAAT’

MAASSLUIS- Ook in Maassluis zullen grote aanpassingen gedaan moeten worden om gebruik te kunnen maken van alternatieve energiebronnen. Jaarlijks moet bijvoorbeeld een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld worden om gebouwen in Maassluis zonder aardgas te verwarmen. Dat blijkt uit het rapport dat door bureau Overmorgen en de gemeente is opgesteld en waarin is aangegeven wat er nodig zou zijn om in 2040 tot een CO2 neutraal en klimaatadaptief Maassluis te komen.

Meer voorbeelden uit het rapport: In 2040 moeten alle wijken in Maassluis energie- en CO2 neutraal zijn. Dan mogen alleen schone en emissieloze voertuigen de stad betreden. Per jaar wordt 1,5 % bespaard in de gebouwde omgeving en gaan er 670 woningen van het gas af. Ieder jaar worden er op 650 woningen zonnepanelen aangelegd.

Uit de verkenning is naar voren gekomen dat Sluispolder mogelijk een goede locatie zou zijn om een proef te starten, vanwege de huidige en toekomstige ontwikkelingen in deze wijk. Het rapport en de infographic van TNO in samenwerking met EIT Climate-KIC, een EU-kennisplatform op het gebied van klimaat, gaat dieper in op de specifieke situatie van Sluispolder. Er is bekeken hoe de situatie nu is en wat er nodig zou zijn om de bovenstaande doelstellingen te behalen. Zo zijn er samen met de bewoners drie plekken aangewezen die kwetsbaar zijn voor extreme regenval en zijn er verschillende scenario’s voor een alternatieve warmtevoorziening uitgewerkt.

Afgelopen week is in Den Haag gedemonstreerd door kinderen voor een nog ingrijpender aanpak van het vermeende ‘klimaatprobleem’. De optocht blijkt opgezet en gefinancierd door ‘Youth for Climate’; een EU-propagandafonds om de publieke opinie rechtstreeks te beïnvloeden.
De hele aanpak is het rechtstreekse gevolg van de zogenaamde klimaatafspraken van Parijs en het concept Nationaal Klimaatakkoord. Nederland is verantwoordelijk voor 0,35 % van de mondiale CO2 uitstoot, het Nederlandse klimaatbeleid komt op wereldschaal in de buurt van 0,0003 graden minder ‘opwarming van de aarde’. De totale kosten kunnen oplopen tot 1000-miljard euro (1000 x 1000 x 1 miljoen).

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *