Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘MAASSLUIS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE GASBORINGEN’

MAASSLUIS- Diverse bewonerscommissies in Maassluis voelen zich genoodzaakt de gemeente bij voorbaat aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van (extra) bodemdaling door gaswinning. De commissies zijn zeer verontrust dat de gemeente geen bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen voor gaswinning door de NAM onder de bodem van Maassluis .

De bewonerscommissie vinden dat te veel onduidelijk is over de te winnen hoeveelheid gas en de gevolgen voor onder meer het milieu en de veiligheid van de burgers. Ook zouden er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade aan gebouwen te registreren en om de kustveiligheid te handhaven.

De commissies stellen zich op het standpunt dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen dan financiële belangen. Naast schade aan gebouwen zouden er ook mensen gevaar kunnen lopen, bijvoorbeeld door verzakkende dijken en spoortracé, zeker in een druk bevolkt gebied met veel zware industrie. ‘Mochten er calamiteiten optreden dan is de impact en de emotionele en overige schade vele malen groter dan in het noorden’, menen de commissies.

Er moet aanvullend onderzoek komen op grond van de laatste gegevens, vinden de commissies.. Ook omdat omringende gemeenten wel in beroep gaan.

De gemeente Maassluis denkt dat men later alsnog in beroep kan gaan tegen de nieuwste plannen.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *