Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MAASSLUIS: 14,7 % HUURWONINGEN NAAR VLUCHTELINGEN

MAASSLUIS- Het afgelopen jaar zijn door woningcorporatie Maassdelta tweeënveertig huizen in Maassluis beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. Dat is 14,7 % van het totaal aantal van tweehonderdvierentachtig woningen dat tot en met eind november door Maasdelta is verhuurd. Dat blijkt uit de recente raadsinformatiebrief over de verplichte huisvesting.

De gemeente Maassluis ligt hiermee op schema bij het onderdak bieden aan vluchtelingen. Sinds februari worden vluchtelingen in Maassluis via het Gemeentelijk versnellingsarrangement gehuisvest.

De verplichte huisvesting, met direct recht op een sociale huurwoning, vloeit voort uit het Bestuursakkoord van het kabinet uit 2015. Doel is de uitstroom uit de AZC’s te versnellen. Zo komen er reguliere plaatsen in de AZC’s vrij voor nieuwe asielzoekers. Van de geplaatste vluchtelingen wordt verondersteld dat zij hierdoor eerder beginnen met hun inburgering en integratie in de Nederlandse samenleving.

Het pand Haven 7 in Maassluis staat nog altijd leeg. Dit adres is bedoeld voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Omdat er minder AMV's geplaatst dienen te worden is er tot op heden geen gebruik gemaakt van de opvang.
Het pand Haven 7 in Maassluis staat nog altijd leeg. Dit adres is bedoeld voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Omdat er minder AMV’s dienen te worden gehuisvest is er tot op heden geen gebruik gemaakt van de opvang.
Maassluis hield afgelopen zomer rekening met een tekort van 2 ton voor het armoedebeleid. De oorzaak ligt onder meer bij de opvang van de vluchtelingen. De huisvesting van een extra groep vluchtelingen drukt merkbaar op de begroting.

In Maassluis wordt 5.675 euro voor inrichtingskosten aan vluchtelingen uitgekeerd die een sociale huurwoningen hebben bemachtigd. Het gaat om een lening die alleen hoeft te worden terugbetaald wanneer de vluchteling binnen 3 jaar inkomsten uit werk verwerft. Volgens de gemeente Maassluis leert de ervaring dat ongeveer een derde deel van de verstrekte leningen wordt terugbetaald. Het resterende deel wordt na 3 jaar kwijtgescholden. Uit gegevens van Vluchtelingenwerk Maasdelta blijkt dat de werkloosheid onder vluchtelingen 100% is in Maassluis. In elk geval in het eerste jaar na vestiging. Een deel van de vluchtelingen kan lezen noch schrijven.

Uit eerdere gegevens van de gemeente Maassluis werd al duidelijk dat het aantal vluchtelingen dat gedwongen in Maassluis wordt gehuisvest in meerderheid bestaat uit alleenstaande, jonge moslimmannen.

1 reactie op “MAASSLUIS: 14,7 % HUURWONINGEN NAAR VLUCHTELINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *