RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LOF SCHULDHULPVERLENING

SCHIEDAM HAVEN 2SCHIEDAM- De samenvoeging van de afdelingen schuldhulpverlening van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het nieuwe participatiebedrijf Stroomopwaarts is goed verlopen. Dat constateert de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Bij de samenvoeging was veel aandacht voor de klant, maar ook voor de administratieve organisatie.

Voordeel was dat Vlaardingen en Schiedam al nauw samenwerkten en dezelfde werkprocessen en formulieren in gebruik hadden. De schuldhulpverlening voor inwoners van de gemeente Maassluis is hierop aangehaakt.

De overstap naar de gemeenschappelijke regeling is zorgvuldig voorbereid waarbij ook de informatievoorziening niet is vergeten. Voor alle bestaande klanten van de gemeente Maassluis van wie het dossier overging naar de nieuwe regeling is een informatiebijeenkomst georganiseerd. De opkomst was hoog, mede door de persoonlijke uitnodiging.

De nieuwe mandaatregeling van de GR is zeer zorgvuldig en volledig en voldoet aan de eisen van NVVK. Vorig jaar waren de VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) en integriteitsverklaringen al gecontroleerd en akkoord bevonden. Voor de nieuwe medewerkers is dit tijdens het locatiebezoek gebeurd; ook deze zijn in orde.

In totaal werken er 26 medewerkers bij schuldhulpverlening, onderverdeeld in consulenten, administratie- en preventiemedewerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *