Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LOCKDOWN: SCHIEDAM MELDT 11,9 MILJOEN VOOR UITKERINGEN

SCHIEDAM- Het gemeentebestuur van Schiedam denkt met het aanspreken van de risicoreserve grote financiële problemen bij Stroomopwaarts te kunnen voorkomen. De regionale uitkeringsinstantie komt voor een bedrag van 11,9 miljoen in het rood te staan als effect van de lockdown.

De 11,9 miljoen zijn het gevolg van de individuele verstrekkingen. Het gaat vooral om aanvragen van ondernemers voor de Tozo-regeling waarbij een voorlopige inschatting is gemaakt op basis van de KvK informatie over kleine bedrijven.

Door de lockdown waarin Nederland is gestort door het kabinet Rutte III, is op de eerste plaats een instroom ontstaan als gevolg van het stopzetten van flexibele en tijdelijke contracten. Stroomopwaarts heeft een voorlopige inschatting gemaakt van 10%. Daarnaast daalt nu de uitstroom naar arbeidsplaatsen. Dit als gevolg van de lockdown waarbij bedrijven zijn gesloten of momenteel geen nieuwe medewerkers aannemen.

Op dit moment worden nu de gevolgen van de lockdown gemonitord met een impact analyse. Het uitgangspunt van het kabinet is om gemeenten volledig financieel te compenseren voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “LOCKDOWN: SCHIEDAM MELDT 11,9 MILJOEN VOOR UITKERINGEN

 1. Stroomopwaarts MVS als ‘financieel communicerend vat’ van de MVS-gemeenten:

  Door de constructie waarmee ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ is opgericht en welke overeenkomst verder is geregeld bij het Burgerlijk Wetboek (zie ook de toelichting Wet gemeenschappelijke regelingen). is de afgesproken verdeelsleutel bij calamiteiten van nul en generlei waarde nu sprake is van dwingend recht en zijn dergelijke verdeelsleutels nietig nu SOW feitelijk een Vennootschap Onder Firma is waarbij elk der deelnemers hoofdelijk aansprakelijk is voor het geheel.

  De voorzitter van SOW vertegenwoordigt Openbaar Lichaam SOW in- en buiten rechte, vergelijkbaar dus met de burgemeester en Openbaar Lichaam Gemeente. Deze voorzitter van SOW heeft van de MVS-burgemeesters gelijktijdig met het oprichtingsbesluit een gezamenlijke blanco VOLMACHT meegekregen om de MVS-gemeentes in- en buiten rechte te vertegenwoordigen, en daarbij ook nog eens de bevoegdheid gekregen om de overeenkomst tussen de MVS-gemeentes naar eigen goeddunken tussentijds aan te passen.

  Vastgesteld moet worden dat de gemeente Vlaardingen er financieel behoorlijk beroerd voor staat in vergelijking met Maassluis en Schiedam, en ook dat de MVS-V.O.F. onderuit gaat wanneer er niet (alweer!) flink geld bij komt. De MVS-burgers is wijsgemaakt dat hiervoor een verdeelsleutel is op grond waarvan de MVS-gemeenten naar rato aan SOW bijdragen. Mispoes!

  Dat hele SOW is niet alleen zo opgezet dat allerlei zaken onder het mom van ‘vrijwilligheid’ van de burgers aan de keukentafel kan worden afgeperst, maar er is ook een gemeentelijke her-indeling mee beoogd buiten de democratische instituties om, en wel via de gezamenlijke en regionale portmonnee van de MVS-burgers: Stroomopwaarts MVS.

  Gesteld kan worden dat die domme Zwarte Piet aanhangers van Maassluis eerdaags lekker gaan betalen voor het mis-management van de gemeente Vlaardingen nu de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS is opgezet ingevolge de Wet op de communicerende vaten….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *