WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LEVERINGSPROBLEMEN BOUWMATERIALEN STATION HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Er zijn nog altijd leveringsproblemen met bouwmaterialen bij station Strand in Hoek van Holland. Dat laat de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (D66) weten in de voortgangsrapportage. Door het doorvoeren van een aantal optimalisaties blijft de opleverdatum vooralsnog ongewijzigd. Wel komt de bodem in zicht van de pot voor onvoorziene kosten.

De levering van wapeningsstaal is inmiddels wel op gang gekomen. ABS is in de bouwvakperiode doorgegaan met de bouw van de tunnel met als resultaat dat de ruwbouw zo goed als klaar is. Hiermee is een eerder gesignaleerd knelpunt in de uitvoering opgelost.

In de laatste prognose voor de kosten blijft het project binnen budget zoals tot op heden gerapporteerd, maar de post voor onvoorziene kosten is teruggelopen. Het risico dat de post onvoorzien niet toereikend is, is aanzienlijk toegenomen. Er is sprake van een opeenstapeling van (onvoorziene) omstandigheden zoals het inpassen van de spoorbeveiligingsonderdelen in de planning van de aannemer, de sterke stijging van staalprijzen, de levering problematiek van bouwmaterialen en knelpunten in de uitvoering, met een mogelijke uitloop in de planning als gevolg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *