Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LEVEN LANG ONTWIKKELEN: PERSPECTIEF WATERWEGREGIO

VLAARDINGEN- Onder leiding van Agnes van Ardenne is de kopgroep van de Tafel Leven Lang Ontwikkelen van De Riverboard van start gegaan. Een ambitieuze club van mensen uit het onderwijs, van de gemeentelijke overheden en ondernemingen in de Waterwegregio. Mensen zoals Annet Dries van de Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, Joop Ham van Lely Industries, Brian Mo-Ajok van gemeente Schiedam en Linda Nijgh van de Frankelandgroep. De mix van onderwijs, overheid en ondernemers is ook in de samenstelling van De Riverboard te vinden. Het motto is perspectief creëren door en voor iedereen in de Waterwegregio.

De Riverboard vormt het schakelpunt tussen allerlei initiatieven voor meer kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt die momenteel worden opgepakt. Duurzaam ondernemen is de leidraad over de drie gemeentegrenzen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heen. En daar hoort ook sociaal ondernemerschap bij.

“De Kopgroep Leven Lang Ontwikkelen richt zich op het gezamenlijk creëren van perspectief door en voor iedereen in onze regio”, legt Agnes van Ardenne uit. “Aan kinderen en volwassenen en aan lager- en hoger opgeleiden, een leven lang. Of je nu de stap naar werk maakt vanuit huis, vanuit school of vanuit ander werk. We weten dat dit niet vanzelf gaat. De afstand tussen mensen die werk zoeken en ondernemers die arbeidskrachten nodig hebben, dreigt steeds groter te worden. Ondanks de vele initiatieven die er zijn. Dit bemoeilijkt goed ondernemerschap en de juiste ambitie bij jongeren om de juiste keuze te maken om zich voor te bereiden op een baan of eigen bedrijf. Deze situatie is in onze regio urgent en er moet iets aan gedaan worden. We kunnen niet negeren dat taal- en techniekachterstanden en armoede groeien. Het tij moet gekeerd worden. Dit kan, als we dit gezamenlijk doen. Wie ook wil meedoen met de Tafel LLO is van harte welkom en kan zich aanmelden.”

Doelen van de Kopgroep Leven Lang Ontwikkelen

1. De Waterwegregio ontwikkelt zich de komende jaren als een plek waar talent zich vestigt en zich kan ontwikkelen. Zowel op korte als op lange termijn.
2. De Waterwegregio zet in op innovatieve oplossingen, waardoor vraag en aanbod duurzaam in balans zijn.
3. In de Waterwegregio blijft geen talent onbenut.
4. In de Waterwegregio realiseren we een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.
a. Wie werkt kan zich blijven ontwikkelen en zo werkende weg doorgroeien
b. Geen jongere gaat zonder perspectief op werk van school
c. Wie wil werken, kan aan de bak.

De Riverboard versterkt lopende initiatieven en schaalt zo mogelijk op. Deze initiatieven worden als pilots gestart en doorontwikkeld. Pilots die nu door de kopgroep regiobreed worden opgepakt: de oriëntatie van kinderen, jeugd en ouders op techniek en technologie versterken, honderd jongeren naar een echte baan begeleiden en een ‘doorwerkgeverspool’ van verschillende bedrijven initiëren waarbij mensen ook op latere leeftijd breed inzetbaar blijven. Verder wordt gewerkt aan een routekaart waarbij kinderen in de regio een aantal keer in hun school loopbaan ervaringen opdoen met o.a. de thema’s Techniek, Food, Zorg, Havens en de Vrijetijdseconomie zodat zij én hun ouders enthousiast worden voor de baan- en leermogelijkheden in de regio.

De Kopgroep bestaat uit bedrijven zoals Kloet, Royal Steensma, Voscon, Lely Industries en Frankenland. Verder doen de drie gemeentes mee en maatschappelijke instellingen zoals JINC, Technetkring en het Sociaal Economisch Netwerk (SEN). Het onderwijs is vertegenwoordigd door SIKO, Lentiz, FIA, TCR en OSVS.

Foto: Food Innovation Academy / Koos Groenewold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *