WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LEEGSTAND SCHIEDAM: NOG 18 %

SCHIEDAM- Het aantal lege winkelpanden in de binnenstad van Schiedam is teruggelopen van 26% op 1 mei 2017 naar 18% op 1 februari 2019. De cijfers zijn het resultaat van het boetesysteem, de leegstandsverordening, waar Schiedam sinds bijna 2 jaar mee werkt.

Oppositiepartij LOS heeft bij het gemeentebestuur geïnformeerd naar de meest actuele resultaten en de kosten van de leegstandsverordening. De partij krijgt te horen dat in totaal 113.000 euro aan kosten is gemaakt waarvan 58.000 euro aan uitgekeerde subsidies. De vaste kosten voor de leegstandsverordening bedragen, naast de ambtelijke inzet, voor de controles door BOA’s, communicatie en de applicatie voor leegstandsbeheer circa 15.000 per jaar. Al het overige budget is beschikbaar voor de twee subsidieregelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat en revitalisering van de binnenstad. De externe adviseur waar het eerste jaar gebruik van is gemaakt bij de leegstandsgesprekken is volledig bekostigd door de Provincie Zuid-Holland.

De leegstandsverordening is, na een uitvoerige voorbereidingsperiode waarbij met name vastgoedeigenaren en ondernemers zijn betrokken, op 1 mei 2017 in werking getreden. Op die datum is in het verordeningsgebied de eerste officiële leegstandscontrole uitgevoerd, waarna met alle eigenaren van leegstaand vastgoed het gesprek is aangegaan. Het zwaartepunt van deze eerste periode, waarin met ongeveer 90 vastgoedeigenaren over circa 130 leegstaande panden in overleg is getreden, lag tussen augustus 2017 en juni 2018. Nieuwe leegstand wordt nu driemaandelijks gemonitord, waarna in contact wordt getreden met de desbetreffende eigenaar, voor zover deze nog niet zelf zijn leegstaande pand heeft gemeld.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *