Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LAMERS HERBENOEMD ALS BURGEMEESTER SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeenteraad van Schiedam heeft besloten burgemeester Cor Lamers (CDA) voor te dragen voor herbenoeming voor een tweede periode van zes jaar.

De voordracht wordt doorgeleid naar de Commissaris van de Koning, die de Minister van Binnenlandse zaken zal vragen een definitief besluit tot herbenoeming aan de Koning voor te leggen. Naar verwachting kan dit Koninklijk Besluit voor het zomerreces geslagen zijn.

Aan de voordracht ligt een advies van de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester ten grondslag. De vertrouwenscommissie heeft getoetst of de burgemeester de afgelopen jaren heeft voldaan aan de profielschets die in 2012 leidde tot de benoeming van deze burgemeester. Hiervoor is gebruik gemaakt van de verslagen van functioneringsgesprekken van de afgelopen jaren, waarvoor de fracties in de raad en andere betrokken functionarissen inbreng hebben geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *