Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LAATSTE HOBBELS VOOR ECHTE AANPAK WOONOVERLAST VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Voor de gemeenteraad instemt met het grote plan tegen woonoverlast in Vlaardingen (Paraplubestemmingsplan Wonen) moeten eerst nog enkele hobbels worden beslecht. Zo leeft in de gemeenteraad het idee dat het verboden wordt om met een woongroep bestaande uit meer dan twee personen een woning te bewonen, of om met bijvoorbeeld ouders en ‘kinderen met aanhang’ in één woning te wonen.

De wethouder spreekt dit tegen. In specifieke situaties heeft het stadsbestuur altijd de bevoegdheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Op die manier wordt recht gedaan aan allerlei mengvormen die niet uitgesloten behoeven te worden met het oog op een goed woon- en leefklimaat.

Het voorgestelde paraplubestemmingsplan beoogt de negatieve gevolgen tegen te gaan die andere vormen van bewoning van huizen door (enkel) één huishouden. Het kan daarbij gaan om het per kamer verhuren van een heel pand. Het is dergelijk gebruik dat in de toelichting bij het voorgestelde paraplubestemmingsplan aangeduid wordt met ‘overbewoning’.

Het hoeft daarbij niet te gaan om situaties waarbij een woonfunctie bewoond wordt door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte. Met het voorgestelde paraplubestemmingsplan wordt vooral voorkomen dat betaalbare koop- en huurwoningen als gevolg van andere wijze van bewoning niet meer beschikbaar zijn voor bewoning door één huishouden. Het voorgestelde paraplubestemmingsplan voorkomt in die zin de schaarste aan betaalbare koop- en huurwoningen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “LAATSTE HOBBELS VOOR ECHTE AANPAK WOONOVERLAST VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *