Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KOSTENSTIJGING HUISHOUDELIJKE HULP MAASSLUIS

MAASSLUIS- De gemeente Maassluis verwacht dat vanaf 2020 elk jaar een bedrag van 550.000 euro extra nodig is voor met name het bieden van huishoudelijke hulp door ROGplus (uitvoerder van de Wmo taken). Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een stijgend aantal cliënten.

Op basis van de concept begroting van ROGplus gaat de gemeente ook uit van een besparing van 100.000 euro per 2021, oplopend tot 150.000 euro in 2023. Dit door samen met ROGplus kritisch te bekijken waar de kosten per cliënt kunnen worden verlaagd. De aanbesteding 2020 is hierop ingericht. De verwachting is dat hierdoor op termijn de uitgaven kunnen worden beperkt. Daarnaast zal Maassluis in de komende maanden de verordening en beleidsregels waar mogelijk aanscherpen om de kosten te beheersen. In oktober moet duidelijk zijn wat voor de komende jaren mogelijk is en wat niet.

Het aantal cliënten neemt toe door onder andere het verlagen van de bijdrage van inwoners (abonnementstarief), door de vergrijzing (meer hulp) en door het langer thuis blijven wonen (minder snel een indicatie). Daarnaast is de kostprijs voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp verhoogd door het hanteren van reële tarieven.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “KOSTENSTIJGING HUISHOUDELIJKE HULP MAASSLUIS

  1. Toen de wet er door kwam dat de bijdrage ook voor draagkrachtige 17,50 zou worden.Daar door hebben veel meer mensen zich aan gemeld.Was hier al bang voor,nu blijkt dat er te weinig huishoudelijk hulpen zijn om aan die vraag te voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *