WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KONINGSHOF IN PROBLEMEN

MAASSLUIS- Het rommelt bij Theater Koningshof. Het theater aan de Uiverlaan in Maassluis sloot het afgelopen jaar af met een tekort van bijna 85.000 euro. Oorzaak zou de toename van het programma-aanbod zijn. Daarnaast wordt een verklaring gezocht in de teruglopende zaalverhuur en de onverwacht hoge huisvestingskosten. Commercieelmanager Bianca van der Hoek is niet meer in functie. Of Van der Hoek, die de afgelopen maanden met zwangerschapsverlof was, terugkeert is onduidelijk.
Wethouder Van der Houwen kan niet direct duidelijk maken, hoe het is gekomen dat het theater 2013 heeft afgesloten met een verlies.
Om te voorkomen, dat het theater – dat ook een maatschappelijke functie heeft – in liquiditeitsproblemen zou komen, besloot het college van B en W in maart een noodsubsidie van 50.000 euro toe te kennen.
Onder anderen de ChristenUnie en D66 willen weten, waarom de raad niet is geïnformeerd voordat de noodsubsidie is afgegeven. Dit aangezien half 2013 het bestuur van Theater Koningshof al aangaf op een verlies af te stevenen.
De wethouder wil zo snel mogelijk met het bestuur van De Koningshof in gesprek. Hij wil binnen een week komen met een overzicht hoe het gehele proces is verlopen en welke afspraken er voorheen zijn gemaakt.p10