Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KONIJN EN VLEERMUIS DWARSBOMEN GRAVEN MAASSLUIS

MAASSLUIS- Het onderhoud van de twee begraafplaatsen in Maassluis wordt bemoeilijkt door konijnen en ander wild , laat het gemeentebestuur weten.

Vorig jaar is door de gemeente gesignaleerd dat het onderhoudsniveau op de beide begraafplaatsen niet aan het afgesproken niveau voldeed. Dit werd veroorzaakt door tijdelijke problemen in de personele bezetting, door de lange, zeer droge zomer en de aanwezigheid van schadelijke insecten in het groen op de terreinen. Naar aanleiding van deze bevindingen, heeft het Stadsbedrijf extra inspanningen verricht. Dit is inmiddels gelukt waarbij wel dient te worden aangegeven er in de nieuwe aanplant nog wel kwetsbaarheden zitten en dat de aanwezigheid van konijnen en ander wild voor extra onderhoudswerkzaamheden zorgt.

Voor de begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat geldt dat er zich hier verzakkingen hebben voorgedaan. Om dit te herstellen tot een niveau dat recht doet aan het respect voor de overledenen en hun nabestaanden zal de gemeente Maassluis een aantal maatregelen nemen. Dit jaar begint men met het ophogen van paden, het uitlijnen van dekstenen en het snoeien van beukhagen. Het ligt in de verwachting dat met de uitvoering van deze maatregelen het afgesproken niveau zal worden behaald, waarbij dient te worden aangetekend dat dit nog steeds iets onder het niveau ligt dan wat men bij deze begraafplaats gewend was.

De sanitaire voorzieningen op de begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat zijn gesitueerd in de oude aula, die op de nominatie staat te worden gesloopt. In afwachting van een ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid vleermuizen, is nog geen aanvang genomen met de sloop van het gebouw. Door de slechte staat van onderhoud van zowel het gebouw als de daarin aanwezige sanitaire voorzieningen, is het gebouw niet meer toegankelijk.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *