RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KISS & RIDE BIJ BASISSCHOLEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN-  De gemeente Vlaardingen wil onderzoeken of een Kiss & Ride voorziening bij basisscholen mogelijk is. Een aantal scholen heeft om de voorzienig gevraagd uit het oogpunt van verkeersveiligheid. De optie wordt onderzocht bij kleinere basisscholen (tot tweehonderdvijftig leerlingen).  Bij grotere basisscholen zou dit teveel ruimte vragen.

In de afgelopen periode zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met zestien basisscholen over de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen. Ouders brengen hun kinderen vaker met de auto naar de basisschool. Druk autoverkeer rondom de school maakt het voor lopende en fietsende kinderen minder veilig. Er zijn al diverse verkeersmaatregelen genomen, zoals aanpassing van bebording en het verhogen van verkeersdrempels bij IKC Van Kampen

Een alternatieve maatregel is om het halen en brengen met andere verkeersmaatregelen overzichtelijk te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een verplichte rijrichting (eenrichtingsverkeer) zoals onlangs bij het gebouw de Groene Draad aan de Van Hoogendorplaan is uitgevoerd. Andere maatregelen vragen meer onderzoek en voorbereidingstijd en worden opgenomen nieuwe plannen die eerst door moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *