WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KANKERRISICO HOUDT WINDTURBINES VLAARDINGEN NIET TEGEN

VLAARDINGEN- Vooralsnog ziet de gemeente Vlaardingen geen aanleiding om nu extra onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van Bisfenol-A bij de bouw van de twee windturbines op de grond van het voormalige Oeverbos. StadsBelangen Vlaardingen (SBV) heeft burgemeester en wethouders gewezen op het onderzoek door ‘The Norwegian Environmental Protection Agency’ waarin duidelijk wordt dat windturbinebladen fijnstof Bisfenol-A produceren bij slijtage. Tot zo’n 60 kg per jaar. Bisfenol-A is kankerverwekkend en wordt tevens gerelateerd aan diverse andere gezondheidsaandoeningen. Daarnaast maakt 1 kg Bisfenol-A miljarden liters water onbruikbaar.

Van burgemeester en wethouders krijgt SBV te horen dat Bisfenol-A geen onderdeel is van de criteria in de verleende vergunning voor de turbines in Vlaardingen. Er is ook geen nulmeting gedaan bij de huidig operationele windturbine. Op basis van de huidige inzichten, adviezen en wet- en regelgeving vindt het gemeentebestuur ook niet dat er aanleiding is geweest om een nulmeting te houden noch om de meetresultaten te monitoren. De gemeente volgt de laatste ontwikkelingen en bijbehorende adviezen vanuit het RIVM, DCMR, GGD en het landelijk beleid. Daar blijft het bij.

De huidige wetenschappelijke inzichten geven de gemeente geen aanleiding om zelf onderzoek te doen. Daarbij heeft de Raad van State in haar recente uitspraak op 12 april 2023 over Windpark Delfzijl Zuid gesteld dat gemeenten, in tegenstelling tot het Rijk, niet zelfstandig wetenschappelijk onderzoek hoeven te laten doen.

De bouwwerkzaamheden bij het voormalige Oeverbos zijn inmiddels gestart en de turbines zijn besteld.

9 reacties op “KANKERRISICO HOUDT WINDTURBINES VLAARDINGEN NIET TEGEN

 1. Dit is het zoveelste falen van een overheid. GELD GAAT BOVEN DE GEZONDHEID VAN DE MENS!!!!
  Gek hè normaal kicken overheden met externe onderzoeken en nu is het in 1 x niet nodig …… Heel raar …….
  Je kan protesteren, boos worden, gefrustreerd, maar de overheid en vooral Den Haag spant de kroon, heeft geen nut want we krijgen keer op keer een dikke middelvinger ervoor terug …

 2. Wat toevoegingen op dit kankerrisico; RIVM heeft onlangs een “quickscan” gedaan naar dergelijke situatie. s (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0235.pdf) Daarin wordt gesteld dat de totale uitstoot aan microplastics per jaar 3 tot 13 kg is. BPA is hier maar een klein deel van; hooguit 0,01% van de weggesleten epoxyverf.
  Daar wil ik aan toevoegen; natuurlijk is het zorgwekkend en moet hier snel wat mee gebeuren. Maar; epoxyverf wordt ook voor bijvoorbeeld schepen gebruikt. De verf van zo’n romp slijt ook heel hard. Toch lijkt het me geen goed idee geen schepen te bouwen tot er een oplossing is. Met windmolens net zo, des te meer omdat de stroom die daarmee zonder fossiele brandstof wordt opgewerkt ook uitstoot van andere kankerverwekkende stoffen voorkomt.

 3. Nog veel gevaarlijker is SF6 dat in iedere windturbine aanwezig is, overal verboden behalve in de windturbines.

  1. Dat gas zat in dubbelglas, gympies en reservebanden. De toepassing is om milieutechnische redenen sinds 2007 verboden, behalve…. u raadt het al. Het is dus niet verboden voor bakfietsende veganpiepeltjes om het in de zogenaamde milieuvriendelijke vogelvermalers toe te passen.

  2. Gelukkig wordt daar in het eerder door mij genoemde document ook op in gegaan, de berekening die daar gemaakt wordt is dat de klimaatimpact van het lekken van SF6 ongeveer een kwart is van de bespaarde co2 door die windmolens. Voor de gezondheid en het milieu heeft het afgezien daarvan geen gevolgen.

 4. Ja logisch, waarom zou je je als ambtenaar druk maken om iets als je weet dat je jaren verder bent als bekend wordt dat je enorm gefaald hebt.
  Niemand die het in zn hoofd haalt ambtenaren jaren later aan te klagen wegens bewust wegkijken.
  Nee was dat wel zo, dan zou dat een enorme stap vooruit zijn in het functioneren van de dames en heren. Maar helaas..zo werkt het in corrupt Nederland niet.
  Zelfde (minder ernstig),is om geen streep op de wieken te schilderen, wat voorkomt dat veel vogels er tegenaan vliegen, en wordt al jaren in andere landen toegepast.
  Gewoon wegkijken, toedeledokie!

 5. En dan hebben we het nog niet gehad over de decibels die deze windmolens produceren…. Heb een programma gekeken toen van de Hofnar precies hetzelfde item. Mensen werden gek van het geluid als de molens aan staan. Schijnt een soort hele lage bromtoon te zijn. Maar mensen we kunnen steen en been klagen ..die molens komen er hoor…. Dikke middelvinger voor ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *