Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KAMERMOTIE TEGEN VACCINATIEPLICHT ONTGAAT BURGEMEESTER SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Schiedamse burgemeester Cor Lamers (CDA) heeft, ook als lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, geen weet van de motie waarbij de Tweede Kamer al in oktober heeft bepaald dat er in de toekomst nooit sprake mag zijn van een directe of indirecte Covid-vaccinatieplicht (motie Farid Azarkan). Lamers laat dat weten in antwoord op vragen van Denk Schiedam, naar aanleiding van zijn eerste pleidooi voor verplichte vaccinatie, die hij deed 2 maanden na de Kamermotie (aanvaard met 99 stemmen voor). Ondertussen ziet de burgervader opnieuw mogelijkheden voor een verplichting.

Lamers: ‘Nee, de uitspraak was mij niet bekend en deze motie is aan de gemeenten niet aangeboden. Dat geldt overigens voor veel moties die in de Tweede Kamer aanvaard worden. Overigens is de bestrijding van het Covid-19 virus per definitie de taak van de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters en valt daarmee binnen mijn portefeuille.’

De burgemeester heeft zijn uitspraken, voor het verplicht prikken van de bevolking, niet gedaan namens het voltallige college. Lamers: ‘Nee, ik sprak vanuit mijn eigenstandige rol als burgemeester. Mijn intentie was en is om vanuit mijn rol als burgervader en als regiobestuurder bewustwording te creëren bij onze inwoners in de aanpak van deze (vermeende, red.) pandemie.’

De burgemeester ziet inmiddels toch mogelijkheden tot het opleggen van een verplichte Covid-prik, op grond van Artikel 11 uit de Grondwet. Het betreffend artikel stelt dat ieder, ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen’, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Lamers maakt daaruit op dat de Grondwet dus beperkingen stelt aan de onaantastbaarheid van het lichaam. De eerste burger van Schiedam pleit voor zo’n wettelijke beperking en vindt daarmee nog steeds dat vaccinaties niet meer vrijblijvend moeten zijn.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

3 reacties op “KAMERMOTIE TEGEN VACCINATIEPLICHT ONTGAAT BURGEMEESTER SCHIEDAM

 1. Beste heer Lamers,
  Hopelijk leest u dit berichtje.
  Vaccineren is niet verplicht volgens de grondwet.
  Ondanks u van Schiedam een enclave probeert te maken met eigen wetten en normen d.m.v. uw privé legertje, is voorlopig de Nederlandse grondwet van toepassing. U gaat dus niet beslissen wat mensen laten injecteren.
  Artikel 11 uit de Grondwet. Het betreffend artikel stelt dat ieder, ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen’, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. U maakt daaruit op dat de Grondwet dus beperkingen stelt aan de onaantastbaarheid van het lichaam.
  Hiermee wordt, volgens mij, bedoelt het verplichte afstaan van DNA bij criminelen en bloedproef bij beschonken bestuurders van voertuigen.

  Daar ik u in dit geval op een verwend kind vind lijken die altijd zijn zin wil en eist te krijgen, heb ik een tekst voor u uit een liedje van kabouter Plop.

  Draai een keer in het rond
  Stamp met je voeten op de grond
  Zwaai je armen in de lucht
  Ga nu zitten met een zucht
  Stap en schreeuw niet rond als een domme gans
  Zo gaat kabouter Cor zijn woede dans

  1. Er is al een MVS-enclave met individuele ‘maatwerk-wetjes’ ingevolge de Rutte-doctrine waar burgemeester Cor Lamers zich ‘in medebewind’ kennelijk op beroept. De Nederlandse rechter is het voorals nog niet voor niets verbden te toetsen aan de Grondwet en Nederland kent geen geen Constitutioneel Hof maar behelpt zich met de Eerste Kamer waar zeer wel mogelijk lobbyisten van Pfizer etc zitting in hebben.

   Burgemeester Cor Lamers vergeet daarbij voor het gemak dat hij niemand vertegenwoordigt anders dan de Koning der Nederlanden die enige jaren geleden plechtig ‘De articiptie aatschappij’ ingevolge de Rutte -doctrine heeft uitgeroepen.

   Dwangarbeid, etnisch profileren, rassendiscriminatie, schending van gehandicaptenrechten en dwangarbeid is grondwettelijk ook niet toegestaan en bestaat wel degelijk binnen die Participatie Maatschappij van het Banen Koninkrijk de Nederlanden waarop burgemeester Cor Lamers zich beroept inzake ‘vrijwillig-verplichte’ vaccinatie waarbij binnen de bestaande kaders van de Rutte-doctrine ook ‘vrijwillie euthanasie’ tot de mogelijkheden behoort…

  2. cw van Den Dool schreef:
   24 januari 2021 om 11:54

   Hij heeft buiten het evrm gerekend. dat gaat tot nu toe boven nationale wetgeving.
   Art5.1 en art17.

   Gepretendeerd ‘maatwerk’ volgens de Rutte-doctrine:

   Zowel Grondwet als EVRM wordt in Nederland welbewust ontdoken door middel van ‘decentralisatie’ en door Gemeentes ‘in medewbewind’ in prvaatrechelijke zin de burger uit te nodigen tot gesprek, om aan de keukentafel deze burger iets van een overeenkomst af te persen.

   Voorheen golden landelijk nog geldende wetten waarbij lagere overheden volgens algemene regels op de mogelijkheden van de persoon toegespitste besluiten moesten afgeven. Een dergelijk beschikking was dus altijd toetsbaar aan de wet in plaats van aan de persoon. Dit nog echte maatwerk is een voorwaarde om niet aanstonds in strijd te handelen met bijvoorbeeld het verbod ex. art. 4 EVRM.

   Alleen door de het per 2015 ingevoerde pakket aan decentraal uit te doen voeren middels door de lagere overheden ingehuurde bedrijven kon daarbij ‘vrijwilligheid’ worden gepretendeerd terwijl sprake is van evidente dwang. Er is in werkelijkheid natuurlijk of sprake van bedrog en/of afgedreigde medewerking.

   Algemeen geldende wetgeving, die landelijk voor iedereen geldende wetgeving werd zo ingeruild voor gepretendeerd ‘ maatwerk’ waarbij elke burger individueel wordt aangepakt en de Rijksoverheid altijd kan zeggen niet op het individuele geval in te kunnen gaan. Dat nieuwe ‘maatwerk’ hield echter in dat elke individuele burger zo gedwongen kon worden algemeen inferieure goedkoop ingekochte meuk onder het mom van dienstverlening of hulp onder het voorwendsel van vrijwilligheid zou worden opgedrongen, waarbij die burger in de sitiatie zou worden gebracht waarbij die burger feitelijk geen andere mogelijkheden werden gelaten.

   Ingevolge deze Rutte-doctrine is dwangarbeid, slavernij, dienstbaarheid, etnisch profileren en discriminatie op ras mogelijk, en uiteraard ook al even ‘vrijwillig-verplichte’ vaccinatie en niet te vergeten vrijwillig-verplcht Voltooid Leven.

   Dit hier is de mores waar non-democratische Koninklijke Participanten als burgemeester Lamers van Schiedam en bepaalde rechters van uit gaan, en dat heeft dus niets van doen met Grondwet, EVRM of welk mensenrechten verdrag ook….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *