WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

JAAR WACHTEN OP RESULTATEN AANPAK LEEFBAARHEID SCHIEDAMSE PROBLEEMBUURTEN

SCHIEDAM- Pas volgend jaar wordt duidelijk of de Schiedamse probleembuurten Oost en Nieuwland zijn opgeklommen naar het Schiedams gemiddelde, wanneer het gaat om de leefbaarheid. Elke 2 jaar wordt in Schiedam de monitor Leefbaarheid en Veiligheid uitgevoerd. De laatste meting is van begin 2022. Het gemeentebestuur streeft ernaar, voor de twee wijken, ‘de leefbaarheid voor bewoners minimaal op het gemiddelde van Schiedam te brengen’.

Onder leefbaarheid vallen zaken als sociale cohesie (omgang en contacten met buurtbewoners, oordeel woonbuurt et cetera) de mate waarin woonoverlast voorkomt, verloedering van het openbaar gebied (rommel op straat en vernielingen) en een algemeen rapportcijfer over de leefbaarheid. Alle voorzieningen kunnen bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijken. Voor met name kwetsbare wijken is de nabijheid van voldoende openbare voorzieningen voor bijvoorbeeld het kunnen sporten en ontmoeten, belangrijk voor de leefbaarheid. De uitkomsten zijn zowel op stedelijk als op wijkniveau beschikbaar. Dat betekent dat kan worden gemonitord hoe de wijken Oost en Nieuwland zich ontwikkelen ten opzichte van het Schiedams gemiddelde en of er dus wel of niet sprake is van een verbetering van de situatie in genoemde wijken.

2 gedachten over “JAAR WACHTEN OP RESULTATEN AANPAK LEEFBAARHEID SCHIEDAMSE PROBLEEMBUURTEN

  1. Dus gaan ze er een paar miljoen tegenaan kwakken om daarna te ontdekken dat het geen enkel verschil heeft gemaakt. Strak plan 😤

    1. Ladage, je weet tog!!! Zo simpel is het, en zo doen ze het al lang. En het maakt wel degelijk verschil, omdat hun eigen baantjescarrousel erop draait. En die nepotistische baantjescarrousel is belangrijk om de enorme verborgen werkloosheid in de eigen gelederen te verhullen. Want die hordes totaal overbodige ambtenaren en semi-ambtenaren snappen immers heel goed dat zijzelf anders gewoon bij Stroomopwaarts zouden zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *