Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ISLAMSCHOOL VLAARDINGEN KAN IN 2021 OPEN

VLAARDINGEN- Wanneer de Vlaardingse gemeenteraad besluit een basisschool van de Stichting Islamitisch College (SIC) op te nemen in het plan van scholen én de Minister dit plan goedkeurt, vangt vanaf 1 augustus 2021 de bekostiging aan en moet de gemeente zorgen voor huisvesting van de school. Wanneer de gemeenteraad het verzoek niet inwilligt, kan SIC hiertegen in administratief beroep gaan bij de Minister.

Bij aangetekende brief van 30 januari heeft de SIC een zoveelste verzoek ingediend tot opneming in het plan van scholen. In de afgelopen jaren zijn vergelijkbare aanvragen van de SIC afgewezen.

Een schoolbestuur dat een nieuwe school wil stichten moet aan de hand van een leerlingenprognose aantonen dat voldoende leerlingen de school zullen gaan bezoeken. Vlaardingen zal het verzoek van de SIC juridisch toetsen aan de hand van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie, daarna beslist de gemeenteraad.

Na enig uitstel wil het kabinet nog dit schooljaar de regels voor het stichten van een nieuwe school aanpassen. Wie na de wetswijziging een nieuwe school wil stichten moet dan een aanvraag indienen bij de minister waarbij de belangstelling door middel van ouderverklaringen of een marktonderzoek moet worden aangetoond. Daarnaast vindt een kwaliteitstoets plaats en wordt gekeken of de bestuurders in het verleden nooit een school hebben gehad die door zeer zwakke kwaliteit is gesloten.

Scholen moeten ook voor ze van start gaan aan een kwaliteitstoets voldoen. Dit laatste is vooral bedoeld tegen ontwikkelingen als die bij het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam, waarbij bestuurders na de opheffing van een school weer een nieuwe school konden oprichten.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *