Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INVOERING KLIKO VOOR PLASTIC SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam gaat bij woningen waar het afval met kliko’s wordt ingezameld, de kliko voor restafval vervangen door een kliko voor plastic verpakkingsafval, metaal en drankenkartons (PMD). Voor het restafval gaan de bewoners van deze woningen gebruikmaken van een ondergrondse container. Het doel van deze maatregel is dat Schiedammers nog beter afval scheiden, zodat er minder restafval overblijft. De invoering van de PMD-kliko’s vindt naar verwachting medio 2019 plaats.

In 2016 zijn Schiedammers, Irado en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan over het verminderen van restafval door betere afvalscheiding. Het invoeren van een PMD-kliko is een van de maatregelen die hieruit voortkwam. In 2017 en 2018 is in de Feministenbuurt en op het Heijermansplein/Faassenplein een proef uitgevoerd met PMD-kliko’s. Tijdens de proef werd zo’n 43 kilo PMD opgehaald per huishouden per jaar, tegenover gemiddeld 13 kilo in heel Schiedam. Door dit positieve resultaat wordt het gebruik van een kliko voor PMD nu in heel Schiedam ingevoerd. De PMD-kliko’s worden driewekelijks geledigd door Irado.

Bewoners van woningen met kliko’s gaan gebruikmaken van een ondergrondse container voor hun restafval. Zij hebben aan huis mogelijkheden voor afvalscheiding en daardoor weinig restafval. Het college stelt daarom voor om de maximale loopafstand naar een ondergrondse restafvalcontainer voor deze woningen op 200 meter te bepalen. In een aantal buurten worden extra ondergrondse restafvalcontainers gerealiseerd. Dit gebeurt in overleg met bewoners. Extra containers zijn nodig, zodat er binnen 200 meter van alle woningen met kliko’s een container voor restafval beschikbaar is.

Bij de woningen zonder kliko’s wordt afvalscheiding gestimuleerd door de ondergrondse containers voor restafval, papier en PMD zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Voor deze woningen stelt het college voor om de maximale loopafstand naar de ondergrondse containers voor restafval, papier en PMD op 150 meter te bepalen.

De gemeenteraad neemt in december een besluit over de maximale loopafstanden.

Het invoeren van een PMD-kliko en het verbeteren van het aanbod van ondergrondse containers voor woningen zonder kliko’s past in een breder pakket maatregelen van het afvalbeleidsplan Afval the Challenge. Doel van dit plan is om het aantal kilo’s restafval te verminderen door betere afvalscheiding. Verbranden van restafval is slecht voor het milieu omdat er CO2 vrijkomt en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Gescheiden afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dit is bovendien goedkoper dan verbranden.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *